Investeringsrådgiving

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer, slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor deres potensial og innenfor de rammene vi sammen definerer.

Les mer

Forretningsførsel

Finansco Forretningsførsel AS er et autorisert regnskapsførerselskap, underlagt tilsyn av Finanstilsynet. I tillegg til regnskapstjenester gir vi bistand med årsoppgjør, selvangivelse og etablering av aksjeselskap.

Les mer

Fondsforvaltning

Finansco Forvaltning investerer i fond fra hele verden. Vi har spesialisert oss på å identifisere hvor i verden mulighetene ligger og deretter identifisere den beste fondsforvalteren i dette segmentet.

Les mer

Meny