31/10/2017

Fordeler og ulemper ved ny IPS

Ny og forenklet IPS trer i kraft onsdag, 1. november 2017. Den nye spareordningen er godt egnet for privat sparing til pensjon. Den nye ordningen har […]
24/10/2017

Silverkundenes pensjon er reddet!

Det ble tirsdag ettermiddag kjent at Storebrand overtar Silvers forsikringspoliser De 20.000 Silverkundene har gått en usikker fremtid i møte siden Silver ble satt under offentlig […]
19/10/2017

9 av 10 vet ikke hva IPS er – og godt er det!

Man får skrive av sparebeløpet på skatten og midlene man plasserer i ordningen, er fritatt fra formuesskatt. I tillegg kan man få god avkastning – what’s […]
13/10/2017

Brev til investorene: september 2017

Markedsutvikling Aksjemarkedene overrasket oss positivt ved å stige betydelig i september. Verdensindeksen steg hele 4,4 % målt i norske kroner. Oppgang ble understøttet av at norske […]
Meny