15/05/2017

Visste du at avkastning på Oslo Børs varierer med tiden på året?

  Den blå linjen viser utviklingen til «vinterinvestoren», som kjøper aksjer i november og selger i mai. Den oransje linjen viser avkastningen til «sommerinvestoren» som kjøper […]
12/05/2017

– Det er et stort rødflagg når fond bytter forvalter

Partner i Finansco, Eirik Furuseth ble i dag intervjuet av Hegnar.no rundt forvalterbyttet i fondet Storebrand Vekst. Storebrand Vekst har siden 2011 vært et viktig komponent i […]
12/05/2017

Regjeringen åpner for pensjonssparing med skattefradrag

Finansco, med fler, er og har tidligere vært sterkt kritisk til ordningen med individuell pensjonssparing, IPS og den avsluttede individuelle pensjonsavtalen, IPA. I det reviderte nasjonalbudsjettet […]
10/05/2017

Brev til investorene: April 2017

Markedsutvikling April var nok en god måned for globale aksjemarkeder. Verdensindeksen steg 1,5 %, og Oslo Børs holdt tritt med en oppgang på 1,4 %. FDA […]
Meny