12/05/2017

Regjeringen åpner for pensjonssparing med skattefradrag

Finansco, med fler, er og har tidligere vært sterkt kritisk til ordningen med individuell pensjonssparing, IPS og den avsluttede individuelle pensjonsavtalen, IPA. I det reviderte nasjonalbudsjettet […]
10/05/2017

Brev til investorene: April 2017

Markedsutvikling April var nok en god måned for globale aksjemarkeder. Verdensindeksen steg 1,5 %, og Oslo Børs holdt tritt med en oppgang på 1,4 %. FDA […]
10/05/2017

Enkle tips for å ta vare på din pensjon fra arbeidsgiver

Hos Finansco setter vi opp rapporteringen av pensjonsdata direkte fra arbeidsgivers lønnsfil fordi vi vet at mange bedrifter er litt sløve med å oppdatere pensjonsgrunnlag – […]
27/04/2017

Indeksfond – den neste finansboblen?

Det skrives fortsatt mye om indeksfond versus aktivt forvaltede fond, og hvem av dem man bør velge for best mulig resultat. Debatten tar antagelig ikke slutt […]
Meny