28/06/2016

Hvordan velge rett fond?

At det finnes et fond som er best og passer bedre for alle typer investorer er en illusjon. Det er like dumt som å kjøpe sko […]
28/06/2016

Kunnskapsparadokset – Vet du mindre etter å ha lært noe nytt?

Ny kunnskap gir stort sett opphav til nye spørsmål og avdekker dermed ny uvitenhet. Tidvis kan jeg bli overveldet av følelsen av forholdet mellom ny kunnskap […]
28/06/2016

Norge har vært det kjipeste landet i verden å spare i aksjer

Når vi først har betalt en liten formue for Dimsons analyse av det norske og globale aksjemarkedet vil vi benytte anledningen til å dele noen statistiske […]
28/06/2016

Hvor mye bedre er det å spare i aksjer enn i bank?

Svaret er 4,2 % Professor Dimson og kolleger har studert alle verdens aksjemarkeder over de siste 115 år og sammenliknet avkastning mellom aksjer og renter. Deres […]
Meny