07/03/2016

Verdien av å ha en plan

Flere studier av hvordan det går med den gjennomsnittlige fondsinvestoren viser at vår egen adferd kan gjøre stor skade på porteføljens avkastning. Vi investerer etter et mønster som gir […]
23/02/2016

Aksjeandel i FDA redusert til 55 %

Etter en lengre periode med turbulente aksjemarkeder preget av stadig fallende priser reduserte vi 22. februar aksjeandelen i FDA med 5 % -poeng. Andeler i fond som investerer […]
11/02/2016

Brev til investorene – FDA fond januar 2016

Januar har bydd på ubehagelige overraskelser for de fleste investorer. Globale finansmarkeder har falt betydelig og det spekuleres i om vi står foran en større krise. […]
05/02/2016

Obligasjonsparadokset, fallende pris gir høyere avkastning

Det fine med obligasjoner er at når prisen faller vil avkastningen frem til obligasjonsforfall øke tilsvarende. Jo mer prisene faller jo bedre blir fremtidig avkastning. Obligasjonens avkastning […]
Meny