31/10/2015

Prognosemakere med interessekonflikter

Her finner du de fleste og mest eksponerte, journalister, makroøkonomer, strateger og bloggere. I all hovedsak koker det ned til at prognosemakere flest blir belønnet ut […]
29/10/2015

Komisk paradoks fra finansblogger

Trym Riksen, Norges eldste finansblogg, konkluderer med at man skal gjøre det motsatte av det finansbloggere sier. Bloggen tar for seg en analyse av anbefalingene gjort […]
27/10/2015

Tre risikofaktorer markedet ignorerer

Gjeldstaket i USA og politisk handlingslammelse, gjentagelse av 2011 scenarioet. Syriakrisen utvikler seg til væpnet konflikt mellom stormaktene. Konflikten mellom Japan og Kina over Senkaku/Diaoyu øyene […]
26/10/2015

Topp tre risikofaktorer markedet fokuserer på

Bråstans i kinesisk økonomi Renteheving i USA, for mye for fort. Krise i fremvoksende økonomier, kan utløses hvis Brasil misligholder statsgjelden.
Meny