22/10/2015
Ape i viktig, økonomisk forskningsprosjekt

Apekatter driver nyvinning i økonomifaget

Tradisjonell økonomisk teori legger til grunn at vi mennesker, homo økonomikus, kun er opptatt av egen nytte og rasjonelt optimerer denne til enhver tid. Disse forutsetningene […]
15/10/2015

Forvaltermøte – Renaissance Global Emerging Market Yield

Budskapet fra forvalter RenAsset var: Tiden er moden for EM aksjer! Utfordringen er at en forvalter alltid mener tiden er moden for sitt fond. Budskapet må […]
12/10/2015

Brev til investorene – FDA fond september 2015

September har vært nok en volatil måned i globale aksjemarked. Utviklingen i FDA var imidlertid mer preget av fallende priser i det norske obligasjonsmarkedet. Samtidig var […]
10/10/2015

Kan flyktninger være bra for Europa?

Prognoser viser at Tyskland alene kommer til å ta i mot 800 000 flyktninger i år. Tilsynelatende kan dette bli en stor økonomisk byrde for Tyskland. […]
Meny