27/10/2015

Tre risikofaktorer markedet ignorerer

Gjeldstaket i USA og politisk handlingslammelse, gjentagelse av 2011 scenarioet. Syriakrisen utvikler seg til væpnet konflikt mellom stormaktene. Konflikten mellom Japan og Kina over Senkaku/Diaoyu øyene […]
26/10/2015

Topp tre risikofaktorer markedet fokuserer på

Bråstans i kinesisk økonomi Renteheving i USA, for mye for fort. Krise i fremvoksende økonomier, kan utløses hvis Brasil misligholder statsgjelden.
22/10/2015
Ape i viktig, økonomisk forskningsprosjekt

Apekatter driver nyvinning i økonomifaget

Tradisjonell økonomisk teori legger til grunn at vi mennesker, homo økonomikus, kun er opptatt av egen nytte og rasjonelt optimerer denne til enhver tid. Disse forutsetningene […]
15/10/2015

Forvaltermøte – Renaissance Global Emerging Market Yield

Budskapet fra forvalter RenAsset var: Tiden er moden for EM aksjer! Utfordringen er at en forvalter alltid mener tiden er moden for sitt fond. Budskapet må […]
Meny