09/10/2015

Kan du tape på innskudd i norske banker?

Norges Bank har satt ned styringsrenten til rekordlave 0,75 %. Bankene fulgte opp med å sette ned innskuddsrentene. De største bankene tilbyr nå drøye 1 % […]
24/09/2015

Oslo Børs, mer enn bare olje?

Andreas Lorentzen fra Storebrand var invitert til Finansco sitt seminar 23. september for å svare på spørsmålet om Oslo Børs er fullstendig avhengig av utviklingen i […]
23/09/2015

For spesielt interesserte: aktivandel og avkastning i norske aksjefond

Aktivandel er et mål på i hvor stor grad et aksjefonds portefølje avviker fra referanseindeksen. En aktivandel på 100 % betyr at fondet kun har investert […]
22/09/2015

Rabatt i aksjemarkedet

I FDAs månedsbrev fra mai så vi på prisingen av aksjemarkedet ved hjelp av ulike indikatorer. «Finanscoindikatoren» – aksjemarkedets syklisk justerte risikopremie – ble fremmet som […]
Meny