23/09/2015

For spesielt interesserte: aktivandel og avkastning i norske aksjefond

Aktivandel er et mål på i hvor stor grad et aksjefonds portefølje avviker fra referanseindeksen. En aktivandel på 100 % betyr at fondet kun har investert […]
22/09/2015

Rabatt i aksjemarkedet

I FDAs månedsbrev fra mai så vi på prisingen av aksjemarkedet ved hjelp av ulike indikatorer. «Finanscoindikatoren» – aksjemarkedets syklisk justerte risikopremie – ble fremmet som […]
11/09/2015

Brev til investorene – FDA fond august 2015

August har vært en volatil måned og globale aksjemarkeder opplevde sin første korreksjon (nedgang på mer enn 10 %) siden 2011. Oppgangsperioden frem til august 2015 […]
10/09/2015

Ett års avkastning på en dag i japanske aksjer

Den japanske børsen steg i går med 7,7 % og er med det opp 7,5 % hittil i år. Til sammenlikning har en global aksjeportefølje gitt […]
Meny