28/08/2015

FDA øker aksjeandelen til fra 51 % til 57 %

Ved årsskifte hadde FDA solgt seg ut av alle amerikanske aksjefond. Vi har benyttet den siste tids kursras til å kjøpe tilbake litt amerikanske aksjer. I løpet […]
25/08/2015
Oslo børs op 14%

Volatilitet – prisen for å være investert i aksjer

De siste dagene har vist oss at aksjeprisene ikke bare går opp, men faktisk kan falle brått. Vårt fundamentale syn var, og er, at aksjer vil gi […]
21/08/2015

Redusert aksjeandel i FDA

I løpet av de siste dagene har FDA redusert andeler aksjer i porteføljen fra 68 % til 51 %. Dette er den laveste aksjeandelen FDA har […]
11/08/2015

Forvaltermøte Mirae Asset

Young Kim fra koreanske Mirae Assets argumenterte for at koreanske aksjer er billige, og at det er en god grunn til at de skal være billige. […]
Meny