21/08/2015

Redusert aksjeandel i FDA

I løpet av de siste dagene har FDA redusert andeler aksjer i porteføljen fra 68 % til 51 %. Dette er den laveste aksjeandelen FDA har […]
11/08/2015

Forvaltermøte Mirae Asset

Young Kim fra koreanske Mirae Assets argumenterte for at koreanske aksjer er billige, og at det er en god grunn til at de skal være billige. […]
06/08/2015

Brev til investorene – FDA-fond juli 2015

Vi har nå lagt ut månedsrapport for mai 2015, den kan lastes ned som pdf nedenfor. Dette og alle tidligere månedsrapporter kan også lastes ned her. […]
27/07/2015
Finansco, investerings rådgivere

Beslutningsutmattelse – et ferieproblem?

eller = Tilbake til valgets kval når iskrem skal konsumeres. Etter en intenst vurdering av et tredvetalls ulike iskremsorter vendte jeg kiosken ryggen med uforrettet sak. […]
Meny