27/05/2015

Telefonkonferanse med Henderson forvalter

I søken etter en aksjeforvalter som vil passe godt inn i FDA og gi god eksponering mot Super Marios pågående QE i eurosonen, havnet vi hos […]
21/05/2015

Citywire fund selector conference in Stockholm

En fund selector konferanse er en form for speed dating med flere ulike fondsforvaltere. Hvert 30nde minutt kommer det en ny fondsforvalter til bordet og presenterer […]
19/05/2015

Forvaltermøte med East Capital

Russiske aksjer har lenge vært en trøblete investering. Vi investerte i Russiske aksjer i 2012 basert på antagelsen om at stort billigere går det ikke an […]
13/05/2015

Gullinvestering i søppelobligasjoner?

Såkalte junk-bonds eller søppelobligasjoner, i finere kretser kalt høyrenteobligasjoner, har i den senere tid levd opp til sitt rykte. Etter flere år med stabil og høy […]
Meny