Arv og generasjonsskifte

Unngå arvetabbene

Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. Samtidig som at foredlingen av denne formuen er viktig, kan man ha andre hensyn som også må gjøres, som for eksempel arv og generasjonsskifte.

usynlige-jobben_half-banner_650x500

Vær i forkant

Arv og generasjonsskifte er et tema som opptar mange. Ikke hele tiden selvsagt, eller i alle livssituasjoner, men på et eller annet tidspunkt blir det aktuelt for de fleste. Vi lever lenger, har mer kompliserte familieforhold og større verdier. Per i dag har vi ingen arveavgift, men vi vet ikke hva som skjer ved neste regjeringsskifte, så det er greit å være i forkant.

«Dialog mellom arving og arvelater er konfliktreduserende. Å ha et aktivt forhold til planleggingen er viktig. Det er faktisk nøkkelen for å sikre gode familieforhold videre.»

home-v2.png

Hva er implikasjonene?

Et generasjonsskifte kan ha mange implikasjoner. Det gjelder ikke bare relasjonen mellom senior og junior, men også andre arvinger. Ektefellen har også betydning. Hva med felleseie og særeie? Hvordan er arvereglene blitt endret? Og hva med særkullsbarn?

Når en familieeid bedrift skal overføres kommer dessuten andre aksjonærer, kreditorer og det offentlige inn i bildet.

home-v2.png

Hold deg oppdatert på trender og finansnyheter

Familieeid virksomhet

Det er flere gode måter å håndtere en slik situasjon på, men det er også flere utfordringer og spørsmål som må besvares. Skal flere barn overta, og hvilke roller, ansvar, risiko og kompensasjon skal disse ha og ta? Og på hvilket tidspunkt gjennomfører man et slikt skifte?

Tre eksempler på generasjonsskifte:

Senior sikres inntekter 
Familien kan lage utbytteaksjer eller sikre at senior får pensjon over driften, eller et vederlag for overføringen av aksjene (evt. på kreditt).

Senior sikres kontroll
Senior kan sitte med kun én A-aksje og ha full stemmerett på generalforsamlingen og kontrollere styret. Barna arver en veldig stor andel av virksomheten igjennom sine B-aksjer, og får også utbytte, men er uten å få lov til ta beslutninger.

Aksjonæravtaler
Dette er en avtale mellom aksjonærene, og her står man relativt fritt til å avtale det man vil. Mens aksjeloven krever 50 prosent for å ha kontroll, kan senior ifølge en aksjonæravtale sitte med en vesentlig lavere eierandel og fremdeles ta beslutninger. Hvilken beslutningsrett senior har, kan avtales spesifikt. Her gjelder det å lage en god avtale som slår fast hva senior kan bestemme, slik at familien unngår en konflikt om driften av selskapet. Aksjonæravtaler er også smart i tilfeller med flere arvinger/aksjonærer. Slike avtaler kan blant annet regulere lønnsbegrensninger for å hindre utsulting, omsetningsbegrensninger for å hindre at andre kommer inn, medsalgsrett og hvordan aksjer skifter eiere. For eksempel kan en aksjonæravtale kreve at andre selger hvis et godt tilbud kommer inn.

familieeid_halfbanner_1300x1700

Intern erfaring og ekstern kompetanse

Vi har mye erfaring med kunde som ønsker å forberede eller gjennomføre generasjonsskifte. For mange handler det rett og slett om å få formalisert sine ønsker i tråd med gjeldende regelverk. Her kan vi gi god veiledning. I noen av sakene er vi avhengig av å hente inn ekstern spesialisert kompetanse. Da benytter vi kun de beste, for å sikre våre kunder et godt resultat.

ekstern-komp_halvbanner_1300x700

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg