Finansco 2020-2021 - resultater, planer og vurderinger

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 23 mars, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Godt plantet på hjemmekontor i smittebølge 3, og med ett års Finansco-erfaring med pandemi, er det tid for en oppsummering av Finansco sine resultater for 2020, både for oss som selskap og våre kunder. I tillegg vil vi gjøre til kjenne våre viktigste planer for 2021 og komme med enkelte markedsvurderinger. I slutten av denne bloggposten får du vite hva Finansco kommer til å være først ute med i det norske markedet for formuesforvaltning.

Men la oss begynne med det mest hyggelige: 

Fjorårets resultater

For 2020 ble resultatet i porteføljene som forvaltes under tjenesten «porteføljeforvaltning» (tidligere diskresjonær/aktiv forvaltning) som følger:

  • Finansco Norge: 23,23 % (Oslo Børs 4,6 %)
  • Finansco Impact: 21,3 % (Globale aksjer 13,2 %)
  • Finansco Global: 20,85 % (Globale aksjer 13,2 %)
  • Finansco Høyrente: 15,54 % (DNB Nordic HY Index NOK Hedged 1,95 %)
  • Finansco Rente: 8,3 % (Barclays Global Aggregate Bond indeks 5,21 %)

*Avkastningstallene er inkludert suksesshonorar og honorar i underliggende fond, men før forvaltningshonorar til Finansco. Dette varierer fra 0,75 % - 1,65 % p.a. avhengig av størrelsen på samlet kundeforhold.

I tillegg til overnevnte porteføljer som forvaltes under porteføljeforvaltning har Finansco ett fond vi forvalter selv, og som blant annet av skattehensyn beholdes som et verdipapirfond. Fondet er så langt vi kan se unikt i sitt slag – det driver utstrakt dynamisk allokering mellom aksjer og renter, via fond og ETF-er.

  • Finansco Dynamisk Allokering («FDA») 2020: 16,8 % (FDA ref. indeks 3,65 %)

Årsresultatet for Finansco er nå også klart, og vi akselererer veksten. Finansco opplevde sterk kundetilførsel i 2020, og gjennom året økte vår forvaltningskapital med 60 %. Fornøyde kunder fører til at mange anbefaler oss til andre, og det setter vi pris på.

Finansco resultat 2020

Det førte til at Finansco AS endte med en omsetning på 55,6 MNOK for 2020, opp fra 31,6 MNOK i 2019, tilsvarende en omsetningsvekst 76,4 %.

For Finansco-konsernet som helhet, som også inneholder Finansco Forretningsførsel AS og Finansco Holding AS, endte 2020 med omsetning på 59,1 MNOK og et årsresultat på 13,3 MNOK.

New call-to-action

Rekordåret 2020

Samlet sett står altså 2020 ikke bare tilbake som året hvor Finansco opplevde et vekst- og lønnsomhetsmessig «gjennombrudd» etter mange års drift, vi ser tilbake på forvaltningsresultater for samtlige porteføljer som samlet sett er de beste vi har levert. Vi tenker da først og fremst på avkastning målt opp mot risiko, og ikke minst det generelle markedet og konkurrerende alternativer. Undertegnede har vært i bransjen i 22 år, og har aldri opplevd så høy meravkastning, verken i eget selskap eller hos konkurrenter.

Den kraftige omsetnings- og resultatveksten vi opplever som selskap fortsetter inn i 2021, og vi vet allerede at Q1 2021 blir mye bedre enn første kvartal i rekordåret 2020. Fornøyde kunder gir nye kunder, og med tanke på dagens spesielle situasjon, hvor alle Finansco-ansatte sitter på hjemmekontor, er vi lykkelige over å ha hel-digitalisert selskapet de siste årene. For oss fungerer det fint å avholde møter på Teams og telefon, og introduksjonen av Finansco Online og BankID-signering av dokumenter har vært helt avgjørende for at vi kan ta unna tilstrømningen av nye kunder.

Men vi savner å treffe nye og gamle Finansco-kunder fysisk på kontoret på Skøyen, og gleder oss til å ta på dressen/arbeidsantrekket og møte dere igjen!

210323_img2

Hvordan ble forvaltnings- og rådgivningsresultatene så gode i 2020?

Den evig pågående diskusjonen om man kan tjene penger på aktiv forvaltning, eller utelukkende bør velge indeksfond/indeksforvaltning er for alltid interessant, og vil etter vårt skjønn aldri ende med to streker under svaret. Finansco har «en fot i hver leir» i den forstand at vi siden selskapets oppstart har anbefalt en vesentlig høyere andel i indeksfond enn hva bankenes selgere har distribuert, men samtidig har pekt på at det i enkelte (mindre) markeder, eksempelvis Oslo Børs, kan være mulig å skape meravkastning ved å ta aktive investeringsvalg. Dette eksemplifisert ved at Finansco var like klar på vår anbefaling om å kjøpe norske aksjefond da Oslo Børs var på bunn i mars i fjor, som vi var på at vi anbefalte å kjøpe aktivt forvaltede norske fond. Budskapet om å kjøpe fordi det var billig ble også gjentatt flere ganger i midten av mars.

Finansco tar sjeldent frem de største bokstavene, og mener sjeldent at det er ekstraordinære kjøpsmuligheter i aksje- eller høyrentemarkedet. Sånn sett representerte kollega Christian Kallevig Arnesen sine medieutspill en fin oppfølging fra finanskrisens bunnpunkt i 2009, hvor Finansco også var veldig klare på sin markedsvurdering. Skal man vurdere den typen utspill må de også ses opp mot medieklimaet når de ble gitt. Det mest vanlige rådet i store markedsfall er "sitt stille i båten", som gjentas til det kjedsommelige av, «forbrukerøkonomer», rådgivere og forvaltere som er feil plassert inn i en krise, eller som har incentiv til å beholde sin forvaltningskapital.

Men det er ikke nødvendigvis det dårligste rådet. Det farligste rådet, og mest verdiødeleggende man kan gjøre, er å selge på bunn. Også de som anbefalte det var i mediebildet under krakket i fjor vår. En mye benyttet «ekspert» i mediene var klart på at dette var et DÅRLIG tidspunkt å kjøpe på-, og at man burde vente, og Forbrukerrådet gikk enda lenger, og anbefalte å selge fondene sine på bunn.

Resultatet av Finansco sitt råd om akkurat i denne situasjonen å kjøpe aktivt forvaltede norske aksjefond fremfor indeksfond, blir gjennomgått i denne bloggen

Finansco anbefaler å være varsomme med å lytte til råd fra bloggere, Youtubere, influencere, tabloide kommentatorer i pressen og øvrige aktører med markeringsbehov, og alltid sjekke om de man søker finansielle råd av er autoriserte finansielle rådgivere, eller jobber med forvaltning i verdipapirforetak.

Bastante uttalelser om kortsiktig markedsutvikling, som vi blant annet ser hos en del børskommentatorer i finansmediene, og ikke minst i en del aksjeforum og på sosiale medier er et tegn på lav kompetanse.

Det er ekstremt krevende å levere vedvarende meravkastning ut over indeks/markedsavkastning, så krevende at Finansco fortsatt vil anbefale et solid innslag av passivt forvaltede fond i våre porteføljer.

Likevel leverte Finansco god meravkastning i våre aktivt forvaltede porteføljer i 2020.

210323_img3

Hvorfor ble avkastningen så god i 2020?

Det er litt ulike forklaringer for de ulike porteføljestrategiene, på hvorfor vi leverte så gode resultater. Vi prøver oss på en kort oppsummering.

Finansco Impact:

Finansco var første formuesforvalterselskap som identifiserte, og gikk klart ut med at bærekraft kom til å bli med megatrend, og at vi ville satse tungt på dette. De som husker FINANSCOdagen i starten av 2019, og medieoppslag i etterkant av dette vil anerkjenne at vi var tidlig ute.

Finansco startet arbeidet med å analysere bærekraftsfond i 2017, og definerte dette som vårt største satsningsområde. Siden da er vi blitt enda sikrere i vår sak om at dette er en megatrend som vil vedvare. Samtidig er Finansco veldig klare på at vi foredler formuer – vi skaper dem ikke. Derfor var vi heller ikke innenfor bærekraft investert i de mest aggressive fondene eller selskapene – med voldsomme svingninger som resultat. Det førte til at vi gikk glipp av den voldsomme oppturen i en del fornybarfond, og fond som investerer i selskaper som ikke tjener penger – i 2020. Men det har også ført til at Finansco Impact har stått godt imot den dels kraftige korreksjonen vi har sett i tilsvarende aksjer og fond i 2021.

Finansco Impact utkonkurrerte globale aksjer i 2020 også, og vi tror dette er en megatrend som vil forsterkes i årene som kommer. Mer om vår satsning på bærekraft og implementering av dette senere i denne utsendelsen.

Finansco Norge:

Fjoråret på Oslo Børs ble preget av at de indekstunge selskapene som Telenor og Equinor leverte relativt svak avkastning, samtidig som mindre selskaper fikk betydelige kursløft. Dette er et perfekt klima for en aktiv fondsforvalter å operere i, og er en viktig forklaringsvariabel på hvorfor aktivt forvaltede fond i stor grad gjorde det bedre enn indeksfondene. Finansco Norge er en fondsstrategi som bygger på momentum – vi forsøker å fange opp trender i markedet, og fond som er riktig posisjonert i oppgangstrenden. Kort forklart kjøper vi oss inn i fondene som har gjort det godt i den foregående perioden, og vi evaluerer dette metodisk og periodevis. Når et fond «har gått fra seg» og begynner å sakke av kjøper vi oss atter inn i fondene som gjorde det best foregående periode.

Via Finansco Online har vi tilgang til ca. 150.000 verdipapirfond, og med det også så godt som alle relevante norske fond – altså fond som investerer på Oslo Børs. Meravkastningen vi har skapt ved denne metodiske forvaltningen har vært formidabel, ikke bare i 2020. Siden oppstart 8. februar 2016 hadde Finansco Norge per 3. mars 2021 levert 156,1 % avkastning, mot Oslo Børs 87,9 %. Som følge av det gunstige klimaet for aktivt forvaltede fond i 2020 fikk vi ekstra betalt ved å sitte med vinnerne blant norske fond i slutten av året, og meravkastningen ble formidabel. Men også hittil i 2021 har Finansco Norge levert meravkastning mot Oslo Børs.

Finansco Global:

Finansco Global er en strategi hvor vi søker å gi en global aksjeeksponering til lavest mulig kostnad. Med andre ord brukes her bare indeksfond og lavkostnads ETF-er i forvaltningen. Meravkastningen i 2020 skyldes særlig ett porteføljegrep, hvor vi vekslet over fra en ikke-valutasikret andelsklasse av et internasjonalt fond, til et fond som var valutasikret til NOK. Den norske kronen styrket seg betydelig særlig andre halvår, noe som ga en klar kursgevinst for investorene i Finansco Global.

Finansco Dynamisk Allokering («FDA»):

Idéen om å drive aktivaallokering, altså ta aktive valg på andelen i aksje- og rentemarkedet, og at denne andelen skal være dynamisk var sentral da vi etablerte Finansco. Siden Finansco ble etablert i 2008, altså på vei inn i finanskrisen, fikk vi full treff med denne strategien, basert på at vi hadde vektet opp rentefonddelen av vår dynamiske portefølje, og unngikk store deler av det store børskrakket. Resultatet av høy renteandel inn i krakket, og påfølgende kjøp av aksjefond på billige nivåer beskrev Finansavisen som eventyrlig avkastning, og i 2012 lanserte vi denne forvaltningsstrategien som eget fond. FDA har vært en sentral del av alle våre dynamiske porteføljer siden lanseringen. I perioden 2012-2017 leverte fondet så gode resultater at det ble belønnet med 5 stjerner hos Morningstar, som er verdens største uavhengige ratingbyrå for verdipapirfond. I 2018 leverte fondet veldig dårlig, og det ble foretatt flere svake forvaltningsbeslutninger. Men i 2019 gikk vi tilbake til røttene, og siden vurderingen var at aksjemarkedet var faretruende høyt priset, og utsiktene mindre gunstige startet vi å vekte opp andelen av trygge rentefond/likviditetsfond også i FDA. Dette gjorde 2019 isolert sett til et svakt år for FDA, men det skulle likevel vise seg å være en god beslutning. Når krakket kom i 2020 hadde vi 80 % av pengene investert i relativt trygge rentepapirer, og kunne derfor kjøpe billige aksjefondsandeler for betydelige midler. FDA har nå igjen startet klatringen mot det vi håper og tror blir ny topprangering hos Morningstar. For tiden har fondet 4 av 5 mulige stjerner som betyr at det er blant de 30 % beste i sin kategori. Morningstar rangerer fond etter avkastning, risikotagning og kostander, og bare de 10 % beste i sin kategori får 5 stjerner. Vi konkurrerer her mot stort sett alle storbankene (de har gjerne flere fond i samme kategori) og øvrige ledende forvaltningsselskaper. Resultatene våre viser at David fortsatt kan slå Goliat, og for tiden har FDA ca. 70 % aksjefond og 30 % rentefond.

Finansco Høyrente:

Finansco Høyrente var en massiv suksess i 2020, og meravkastningen var et resultat av aktive porteføljevalg under krakket i fjor vår. Vi beskrev løpende våre vurderinger og porteføljegrep via ukentlige «mandagsbrev» da pandemien virkelig herjet med kapitalmarkedene. I det vi oppfatter som et normalmarked vil Finansco Høyrente være investert i høyrentefond, eller «High Yield fond» om man vil. Vi bruker deler av samme metodikk som i Finansco Norge – og veksler om på fondssammensetningen basert på hvilke fond som har sterkest momentum, og også her er vår brede fondstilgang en fordel i forvaltningen. Imidlertid har vi også muligheten til å veksle mer risikable høyrentefond over i likviditetsfond når markedene blir urolige, og vi vurderer det hensiktsmessig. Finansco var skeptiske til prisingen i både høyrentemarkedet og aksjemarkedet allerede før pandemien inntraff, og valgte å reagere raskt på uroen som oppstod – vi vekslet Finansco Høyrente over i defensive likviditetsfond og tok ned risikoen. Det påfølgende kursfallet i høyrentefondene ble brutalt, og det inntraff en del spesielle forhold – blant annet gikk gulvet også ut av NOK, og det førte til at det ble ekstremt trangt i døra da alle fondene måtte selge høyrenteobligasjoner samtidig, for å dekke opp bankens krav til margin på sine valutaterminer. Resultatet av dette beskrev vi i mars som "Kjøpsmuligheten vi nå ser i norsk og nordisk HY vil man kanskje oppleve 2-3 ganger i løpet av sin voksne alder.". Vi kjøpte med andre ord tilbake høyrentefond på veldig gunstige tidspunkter, og resultatet ble svært hyggelig avkastning for både Finansco-kundene og Finansco.

Finansco Rente:

Finansco rente er en noe mer forsiktig strategi enn Finansco Høyrente, men deler også en del av de samme egenskapene. Porteføljen bestod ved inngangen til mars av ulike investment grade kredittobligasjonsfond. Ved inngangen til april gikk vi over i statsobligasjonsfond i en form form «risk off», og også Finansco Rente utnyttet kjøpsmuligheten som etter hvert oppstod i høyrentefond, hvor porteføljen har vært fullinvestert siden utgangen av juni. Finansco Rente består normalt av flere fond enn Finansco Høyrente, og tar noe lavere risiko. Meravkastningen ble likevel skapt ved å bruke mandatet til å være forsiktige i krisen, og utnytte kjøpsmuligheten i etterkant.

210323_img4

Finansco skal bli første formuesforvalter som implementerer bærekraft i formuesforvaltningen!

En av de viktigste oppgavene våre som formuesforvalter er å avdekke kundenes risikopreferanser, kunnskapsnivå og investeringsmål. Vi er lovpålagt å gjøre dette, og både konkurrentene våre og Finansco tar dette på alvor. Tradisjonelt har man da naturlig nok stilt spørsmål i egnethetstesten om nettopp risikopreferanser, tidshorisont mv.

Finansco introduserer nå bærekraft i spørsmålene vi stiller i egnethetsvurderingen for hver enkelt kunde, og vi vil både bevisstgjøre eksisterende og nye kunder. Dette kommer etter hvert til å komme som et lovpålagt krav via EU-direktiv, og Finansco startet arbeidet med dette allerede i 2018.

Finansbransjens betydning i det grønne skiftet er åpenbart viktig, og EU-kommer med inngripende og betydelige endringer. Ikke hørt om EUs taksonomi? Det kommer ikke til å vare lenge, for taksonomien ruller nå som en bølge over Europa som del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans. EUs taksonomi er et klassifiseringssystem som bestemmer hva som kan defineres som bærekraftig aktivitet for investeringsformål i hele EU. For første gang blir det mulig å konkret vurdere om en investering er grønn basert på spesifikke screeningkriterier. Taksonomien vil bidra til økt transparens og tillit i markedet for bærekraftige finansprodukter, hindre såkalt grønnvasking og ha store realøkonomiske virkninger.

Finansco var tidlig ute med å definere bærekraftige investeringer som en megatrend. Nå vil vi være først ute i det norske markedet med også å innføre dette direkte i formuesforvaltningen, og vi oppdaterer nå FinanscoProsessen.

Hittil har normal prosess involvert innhenting av tradisjonell informasjon som avkastningsmål, risikotoleranse samt finansielle mål og planer. Innhentingen av denne informasjonen gir oss en risikoprofil som igjen bestemmer andelen aksjefond og andelen rentefond. Denne sammensetningen, eller miksen om du vil, kaller vi aktivamiks. 50 % aksjefond og 50 % rentefond gir en aktivamiks på 50/50. Etter at aktivamiksen er definert, kan vi velge hvilke porteføljer som skal inngå i forvaltningen.

Tradisjonell prosess:

tradisjonell prosessI vår oppdaterte prosess kommer bærekraftspreferansene inn etter at aktivamiksen er definert, som et ekstra filter. Slik vil porteføljevalget reflektere både elementene fra den tradisjonelle prosessen i tillegg til hvilke bærekraftspreferanser kunden har.

Prosess som tar høyde for bærekraft:

FinanscoProsessen tar høyde for bærekraftKundens grad av bærekraftspreferanse reflekteres i styrken på grønnfargen. I «grå» portefølje legges det ikke til grunn noen spesielle krav til bærekraft i forvaltningen, i lysegrønn er det bestemt at i hvert fall deler av porteføljen skal være bærekraftig, og med mørk grønt legges det til grunn at porteføljeinnehavet i sin helhet skal være bærekraftig.

Resultatet av dette blir at våre kunder får riktig risikoprofil, riktig avkastningsforventning og ikke minst riktig bærekraftsprofil.

New call-to-action

Hvordan kan man vite hvor bærekraftig en portefølje er?

Fondsforvalterne jobber for tiden intenst med å møte EU-kravene, som implementeres først hos dem. I løpet av ikke alt for lenge vil verdipapirfond være kategorisert i 3 kategorier, hhv. «kategori 6», «kategori 8», og «kategori 9».

Kategori 6 kan forenklet defineres som grå, kategori 8 som lysegrønn og kategori 9 som mørkegrønn. Bankene og forvalterne vil i ulik grad satse på de ulike kategoriene, men vi ser allerede at de fleste bankene har ett eller flere fond med ulik grad av bærekraft. I Finansco Impact har vi forsøkt å samle det vi anser som verdens beste fond som investerer med «impact» - i fond som igjen investerer i selskaper med målbare resultater mot FNs bærekraftsmål. På norsk kaller vi disse selskapene for «løsningsselskaper». Med andre ord er Finansco Impact en portefølje hvor vi har samlet det vi mener er verdens beste fond innen sin kategori, og søker med det å konkurrere med bankenes «rådgivere» som oftest selger den ene bankens bærekraftsfond.

Siden Finansco via Finansco Online har et enormt mye større fondsutvalg kommer vi nå i løpet av nær fremtid til å lansere 2 nye fondsporteføljer. Den første vil komme på rentesiden, hvor vi skal plukke de ledende rentefondene innenfor bærekraftssegmentet. I tillegg kommer vi til å lansere en aksjefondsportefølje til å komplementere Finansco Impact.

Vi antar at samtlige fond i dagens Finansco Impact vil falle inn under kategori 9, altså «mørkegrønn». Men vi tror fortsatt på en enorm kapitalinngang innenfor fond i kategori 9, og har også registrert at fond som investerer innenfor fornybar energi har korrigert kraftig tilbake den siste tiden. På sikt er det grunn til å tro at dette kan bli en av vinnersektorene som følge av det grønne skiftet, og Finansco har som målsetning nok en gang å kunne tilby vesentlig bredere og bedre diversifiserte porteføljer enn bankene, og vi vil satse på å bevare vår ledende rolle innenfor bærekraftige investeringer blant formuesforvaltere/investeringsrådgivere.

210323_img1

Oppsummerende ord

Hele Finansco organisasjonen motivers av å være med på det grønne skiftet. Vi tror også de bærekraftige porteføljene våre vil ha svært gode avkastningsmuligheter i tiden som kommer. Noe av det jeg personlig liker best med jobben som formuesforvalter er at jeg får holde jevnlig kontakt med alt fra ledere og mellomledere i små og mellomstore bedrifter, til eiere av virksomheter og de som utøver frie yrker. På kundelisten min står også flere av toppsjefene i norske børsnoterte bedrifter og deres familier. Særlig sistnevnte forteller nå at de merker et stadig tiltakende fokus på ESG-rapportering og bærekraftskrav til sine virksomheter. Det er bra, men det er bare begynnelsen av hva som kommer til å komme i norsk og ikke minst europeisk næringsliv i årene som kommer. Finansco kommer til å bidra til å bevisstgjøre våre kunder i hva de er investert i fremover. Det betyr en forskjell, og barnebarna blir mer fornøyde om vi kanaliserer pengene til bærekraft enn kullkraft. I tillegg kommer de etter alle solemerker til å få mer å rutte med. Vår misjon er å bidra til at hos våre kunder overtar neste generasjon formuen i litt bedre forfatning enn den forrige fikk den, men at man kan ta ut avkastning fra den underveis. Kan man kombinere det med å investere i selskaper som løser globale problemer har Finansco gjort jobben sin.

Har du en venn, kollega eller bekjent som også burde gjennomgå Finansco-prosessen, og få en formuesplan fra oss?

Da sitter vi klare til å ta dem imot.

Nå er våren her, og vaksinene på vei.

Alt blir bra til slutt!

Kategorier: Formuesforvaltning, Impact Investing

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg