Aksjesparekonto – kun en mulighet for mersalg?

Mye har blitt skrevet av mange om aksjesparekontoen, og mye kommer til å bli skrevet. Hvorfor har bransjen kastet seg over denne kontoen? Jo, først og fremst fordi man ser en mulighet for inntjening og nye kunder. Inntjening og nye kunder er det jo i utgangspunktet ingenting galt med, men det må være på kundens premisser – ikke bankens eller investeringsrådgiverens.

 

Aksjesparekonto motiverer til langsiktig sparing

Bare for å ha det sagt: aksjesparekontoen er et positivt tilskudd til langsiktig sparing. Man får fordelen av utsatt skatt, man får skjermingsfradrag og man kan ta ut opprinnelig investert beløp fra kontoen uten at man får gevinstbeskatning på uttaket. I tillegg kan man i overgangsperioden overføre eksisterende aksjer/aksjefond uten å komme i skatteposisjon. For deg som har aksjer/aksjefond med gevinst, men hvor en «gevinstskattesmell» nå hindrer deg i å endre plasseringer som ikke lenger leverer slik de bør, er denne kontoen spesielt godt egnet. 

 

Bransjen ser sitt snitt til inntjening

Finansbransjen (bankene inkludert) er ofte veldig flinke til å tilpasse seg nye muligheter for inntjening og mersalg. Etableringen av aksjesparekontoen representerer en slik mulighet. Bransjen kaster seg rundt og plutselig så oversvømmes «forbrukerne» med innlegg og meninger om aksjesparekontoen. Dette innlegget er intet unntak. Ut ifra mange av innleggene vi har lest er aksjesparekontoen det man (både bransjen og investorene) virkelig har ventet på – nesten som en gudegave å regne. En mulighet alle må kaste seg over. Er den virkelig godt egnet for alle som skal spare i fond?

 

Som representant for den frittstående investeringsrådgivningsbransjen

Christian Kallevig Arnesen, Partner i Finansco Rådgivning. Foto: Peder Klingwall, VizPro AS.

Vi slår stadig et slag for den frittstående investeringsrådgiveren. Innlegget om DNBs mangel på kundeoppfølging på fondsplasseringer er ett eksempel. Vi fikk nylig også bred mediedekning da vi anbefalte våre kunder salg av Norges beste aksjefond. Dette vil vi naturligvis fortsette med.

I Finansco er vi langt på vei enige i at aksjesparekontoen kommer til å være et positivt tilskudd for mange, men ikke for alle. Og det er den siste delen – «ikke for alle» – som bekymrer oss litt. Det er nok mange av dem som ikke er tjent med aksjesparekontoen som allikevel kommer til å opprette denne – dessverre.

I valget blant de ulike kontotypene blir det derfor viktig å; 1) gjøre seg kjent med egen spareprofil, og 2) søke råd hos en som representerer kunnskap og nøytralitet.

For selv blant rådgivingsselskaper som er nøytrale i valg av ulike fond og forvaltere så er det ikke alle som har alle 3 kontotypene tilgjengelige for sine kunder. Og har man ikke det kan jo rådene fra disse, om valg av kontotype for sine kunder, være med større fokus på selskapets egen inntjening enn kundenes beste. Forhåpentligvis ikke, men kanskje. Antagelig.

 

Om det skulle være noen tvil

I Finansco har vi alle kontotyper tilgjengelig for våre kunder. Det er heller ingen inntjeningsforskjell for oss på hvilken kontotype som opprettes. Vi er en kompetansebedrift – ikke en salgsbedrift – og det kommer kundene til gode.

Ønsker du å motta informasjon om aksjesparekontoen og eller lurer du rett og slett bare på om aksjesparekontoen passer for deg? Ta kontakt med oss eller meld deg på nyhetsbrevet vårt. Du blir ikke spammet ned – det lover vi.

 

Har du spørsmål?

Send inn din henvendelse her.
Meny