Finansco hever kompetansen på bærekraftige investeringer

avatar

Skrevet av Finansco - 05 april, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Finansco er Norges første formuesforvaltningsmiljø til å gjennomføre det første Fordypningsstudium i Bærekraftig finansiell analyse i regi av Norske Finansanalytikeres Forening og Norges Handelshøyskole.

Med økende interesse for og fokus på temaer som ESG, bærekraft og Impact investeringer i finansbransjen, har Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) lansert et nytt utdanningstilbud innen Bærekraftig Finans. Tilbudet er ment å imøtekomme kapitalmarkedets økende behov for å analysere og jobbe med temaene over i et finansielt perspektiv.

NFF-logo-2020

Tilbudet har blitt møtt med stor interesse i det norske finansmarkedet og Finanscos senior porteføljeforvalter, Kjetil Gregersen, CFA, som bl.a. har ansvar for Finansco Impact-porteføljen, var en av 35 utvalgte deltagere på dette første fordypningsstudiet.

kjetil_1200x628_blue-logo

Målet er å skape forståelse for hvordan bærekraftsinnsikt best inkluderes i finansiell analyse av selskap og investeringsporteføljer. Der tradisjonell finans har fokus på finansiell verdsettelse, inkluderer bærekraftig finans både risikoer og muligheter i utvidede analyser som inkluderer ESG.

Utdanningen består av tre moduler og deltagere vil etter fullført utdanningen få tittelen NFF Bærekraftsanalytiker. Den første delen fokuserer på aktuelle bærekraftsutfordringer og bærekraftige forretningsmodeller, materialitetsanalyser og bærekraftig rapportering. Del to integrerer bærekraft i finansiell verdsettelse med utgangspunkt i tradisjonelle verdsettelsesmodeller. Tredje del fokuserer på hvordan bærekraft best inkluderes i porteføljeforvaltning, både på overordnet nivå og for de viktigste aktivaklassene. Studiet avrundes ved at deltagerne utarbeider gruppebaserte fagoppgaver av egne, bærekraftsrelaterte tema, og presenterer og drøfter disse.

Kategorier: Mennesker, Impact Investing


Finansco
Skrevet av Finansco

I Finansco ønsker vi rikdom for våre kunder – ikke bare gjennom god avkastning, men også ved å frigi tid. Ved å tilby trygge og gode løsninger for investeringer og pensjonssparing gir vi våre kunder mer av det mest dyrbare man har, nemlig tid. Vi blogger om temaer som omhandler investeringer og personlig økonomi, enten det er pensjonssparing, aktiv forvaltning eller investeringsrådgivning.


Tidligere innlegg