Arveavgift - Hvilke grep kan gjøres på forhånd?

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 28 mars, 2023

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) sier at arveavgiften ikke kommer tilbake, men hva
nå som det har blusset opp rykter om en gjeninnføring? Hvilke tanker bør man ha gjort seg på
forhånd, og hva slags planer kan legges allerede nå?

Unngå arvetabber - Finansco kan bistå med planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte. 

Arveavgiften er avskaffet – enn så lenge

Arveavgift er en skatt som i utgangspunktet ilegges all arv og alle gaver. I Norge ble
arveavgiften fjernet i 2014, men de seneste årene er det flere som snakker om en mulig
gjeninnføring av denne. Mange fryktet nok kanskje et «comeback» av denne avgiften etter det
ble regjeringsskifte høsten 2021, men foreløpig virker det som både Arbeiderpartiet og
Senterpartiet holder igjen.

Gjennomfør generasjonsskifte nå!

Det blir aldri en lavere arveavgift enn null, og således finnes det ikke et bedre tidspunkt for
gjennomføring av generasjonsskifte enn nå. I det minste bør man utforske muligheten og
virkningen av en slik prosess.

Les mer om hva en forretningsfører eller regnskapsfører kan bistå med her. 

Pass på prinsippet om kontinuitet

Samtidig med at arveavgiften ble fjernet innførte regjeringen skjerpelser på blant annet
skattemessig kontinuitet. Dette betyr helt enkelt at man arver arvelaters inngangsverdi.

Eksempel: Om din mor går bort, og du arver huset, så arver du også hennes inngangsverdi (og
botid). Om hun i sin tid kjøpte huset for 2 millioner og det nå er verdt 6 millioner, så betyr det en
skattbar gevinst ved salg på 4 millioner om man ikke har tilstrekkelig botid for at salget kan
gjøres skattefritt.

Dette kontinuitetsprinsippet kan bli særlig problematisk ved overføring av sekundærbolig og
næringsvirksomhet, for der er det ikke nødvendigvis blitt opparbeidet tilstrekkelig botid før et
salg. Skatt ved realisering av gevinst kan da nemlig ende med å bli høyere enn det en evt.
arveavgift ville blitt.

Hvilke grep kan gjøres før arveavgiften gjeninnføres?

Gjennomfør generasjonsskifte før heller enn senere!

Få en oversikt over hvilke regler som gjelder, hvilke aktiva du tenker å overføre i arv og hvilke
konsekvenser en slik overføring kan få. På den måten kan et generasjonsskifte planlegges med
best mulig resultat.

Det kan være lurt å få ekstern bistand i slike prosesser. Dette både for å få nødvendig
kompetanse og erfaring inn i prosessen, men det kan også være en god verdi å ha en ekstern
part til å holde i prosessen. Det er ofte mindre konfliktskapende å ha med en ekstern part.

Les også: Bør arven din hoppe over en generasjon?

Kategorier: Generasjonsskifte

New call-to-action

Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg