Kapitalforvaltning

Arveavgift – Hvilke grep kan gjøres på forhånd?

Finansminister Vedum sier at arveavgiften ikke kommer tilbake, men hva om den blir gjeninnført likevel? Les mer om hva som kan gjøres i forkant her.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.
  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) sier at arveavgiften ikke kommer tilbake, men hva
  nå som det har blusset opp rykter om en gjeninnføring? Hvilke tanker bør man ha gjort seg på
  forhånd, og hva slags planer kan legges allerede nå?

  Unngå arvetabber – Finansco kan bistå med planlegging og gjennomføring av arv og generasjonsskifte. 

  Arveavgiften er avskaffet – enn så lenge

  Arveavgift er en skatt som i utgangspunktet ilegges all arv og alle gaver. I Norge ble
  arveavgiften fjernet i 2014, men de seneste årene er det flere som snakker om en mulig
  gjeninnføring av denne. Mange fryktet nok kanskje et «comeback» av denne avgiften etter det
  ble regjeringsskifte høsten 2021, men foreløpig virker det som både Arbeiderpartiet og
  Senterpartiet holder igjen.

  Gjennomfør generasjonsskifte nå!

  Det blir aldri en lavere arveavgift enn null, og således finnes det ikke et bedre tidspunkt for
  gjennomføring av generasjonsskifte enn nå. I det minste bør man utforske muligheten og
  virkningen av en slik prosess.

  Les mer om hva en forretningsfører eller regnskapsfører kan bistå med her. 

  Pass på prinsippet om kontinuitet

  Samtidig med at arveavgiften ble fjernet innførte regjeringen skjerpelser på blant annet
  skattemessig kontinuitet. Dette betyr helt enkelt at man arver arvelaters inngangsverdi.

  Eksempel: Om din mor går bort, og du arver huset, så arver du også hennes inngangsverdi (og
  botid). Om hun i sin tid kjøpte huset for 2 millioner og det nå er verdt 6 millioner, så betyr det en
  skattbar gevinst ved salg på 4 millioner om man ikke har tilstrekkelig botid for at salget kan
  gjøres skattefritt.

  Dette kontinuitetsprinsippet kan bli særlig problematisk ved overføring av sekundærbolig og
  næringsvirksomhet, for der er det ikke nødvendigvis blitt opparbeidet tilstrekkelig botid før et
  salg. Skatt ved realisering av gevinst kan da nemlig ende med å bli høyere enn det en evt.
  arveavgift ville blitt.

  Hvilke grep kan gjøres før arveavgiften gjeninnføres?

  Gjennomfør generasjonsskifte før heller enn senere!

  Få en oversikt over hvilke regler som gjelder, hvilke aktiva du tenker å overføre i arv og hvilke
  konsekvenser en slik overføring kan få. På den måten kan et generasjonsskifte planlegges med
  best mulig resultat.

  Det kan være lurt å få ekstern bistand i slike prosesser. Dette både for å få nødvendig
  kompetanse og erfaring inn i prosessen, men det kan også være en god verdi å ha en ekstern
  part til å holde i prosessen. Det er ofte mindre konfliktskapende å ha med en ekstern part.

  Les også: Bør arven din hoppe over en generasjon?

   Meld deg på vårt nyhetsbrev


   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.