Formuesforvaltning

Bør man valutasikre plasseringene sine?

Vi har i 2020 opplevd enorme svingninger i valutamarkedet, og det har ført til en flukt fra små valutaer og inn i «trygge» havner som Dollar, Euro og Yen.

  Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning og forretningsførsel.
  Jeg ønsker mer informasjon om følgende  Når du klikker på send inn, gir du Finansco tillatelse til å lagre og behandle de personlige opplysningene som ble sendt ovenfor for å yte forespurt tjeneste.

  Svingninger i valutamarkedet

  Vi har det dette året opplevd enorme svingninger i valutamarkedet pga Koronakrisen, oljeprisfall og børsfall. Det har ført til en flukt fra små valutaer og inn i «trygge» havner som Dollar, Euro og Yen. Fra 6.mars til 20.mars styrket dollaren seg fra 9,2 NOK til 11,81 NOK, en styrkelse av dollar mot nok på hele 28%, euroen styrket seg i samme periode med 21%.

  Siden de aller fleste globale fond ikke er valutasikret, skal vi andelseiere i norske kroner være glade i disse dager. Det innebærer at avkastningen i fondet er summen av aksjeavkastningen og valutaavkastningen (endring i kronekursen). Når kronen svekker seg som den har gjort de seneste årene, vil det øke kroneverdien på de globale fondene.

  Ved å valutasikre fondsplasseringene fjerner man valutasvingningene, og sitter kun igjen med aksjeavkastningen.

  Vår felles formue, oljefondet har nytt godt av den svake norske kronen de siste årene, og siden oppstart av oljefondet har vi tjent 1 390 milliarder NOK på svingninger av kronekursen, der mesteparten er tjent de siste 6 årene.

  Ser vi på to identiske globale indeksfond fra 01.01.20 og frem til f.eks 30.03.20, der det ene er valutasikret og det andre ikke, vil det valutasikrede fondet ha en avkastning på minus 22,96%, mens den uten valutasikring vil ha en avkastning på -6,35%. En forskjell på hele 16,61%, som ene og alene skyldes kronesvekkelsen.

  Bør man valutasikre investeringene sine?

  Med en historisk svak krone er det derfor mange lurer på om bør valutasikre investeringene sine.

  Det korte svaret er at man ikke bør valutasikre aksjefond. På lang sikt skal det ikke lønne seg å valutasikre aksjefondet fremfor det samme fondet uten valutasikring. Grunnen til det er at valutasikring koster noe penger, og på lang sikt er valutasikring et nullsumspill. Rentefond bør man derimot valutasikre fordi avkastningen herfra skal gi en stabil og lav avkastning, og da kan valutasvingningene ødelegge dette.

  Men siden valutasvingninger kan ha mye å si på avkastningen, spesielt på kort og mellomlang sikt, er dette et element Finansco tar hensyn til for våre kunder. Dette skjer på flere nivåer; Våre porteføljeforvaltere hensyntar dette i de forskjellige porteføljestrategiene, i underliggende plasseringer, markeder og sektorer etc. Formuesforvalterne vurderer deretter igjen hvilken porteføljesammensetning som er riktig for den enkelte kunde. Ingen kunder er like, og vi mener at hvilken strategi og porteføljesammensetting som er best, må tilpasses deg og din situasjon. Om naboen din har valutasikret sine plasseringer, betyr ikke at det er riktig for deg.

  Om du lurer på om du skal valutasikre plasseringene dine, eller ønsker en prat om dine muligheter, ta kontakt.

   Meld deg på vårt nyhetsbrev


   Ved å sende inn gir du ditt samtykke til å motta nyhetsbrev og annen relevant informasjon fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser.