Den blodrøde dagen - panikkstemning på børsene, men Finanscokunder undervektet aksjer

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 09 mars, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Dynamisk allokering – Finanscokundene var kraftig undervektet aksjer før det store fallet

Dagen har startet med et voldsomt fall i aksjemarkedene, og Oslo Børs startet dagen med en nedgang på ca. 12 %, og samlet har hovedindeksen falt over 20 % hittil i 2020. Vi opplever med andre ord et børskrakk. Oljeprisen og NOK stuper også, og det er panikkstemning på børsene. Pågangen fra privatkunder er så stor at DNBs system for fondshandel kollapset i morgentimene.

Investordisiplin, og eventuelt mangel på dette, er gjerne hovedårsaken til dårlig avkastning. Det er når «blodet flyter i gatene» at formuer skapes og formuer tapes, og akkurat nå hagler det med mer eller mindre motstridende råd om hvordan «ikke-profesjonelle» investorer skal opptre.

200309_image1_1200x628

Vi vil da forklare hvordan Finanscokundene er plassert, og hva man kan forvente.

Sitte stille i båten?

Finansco tilhører ikke menigheten som sier «sitt stille i båten» uansett markedsforhold. Dynamisk allokering er en strategi vi har drevet med siden oppstart av selskapet i 2008. Dynamisk allokering for oss innebærer at vi selger oss ned i aksjefond når vi anser muligheten for høy avkastning er lavere (og børsene dyre), og kjøper oss opp i aksjefond når vi anser børsene for å være billige. Dette har vi organisert i porteføljer som har lav, medium og høy risiko/aksjeandel. De aktuelle porteføljene er:

Finansco Dynamisk30 («FD30»)

Finansco Dynamisk60 («FD60»)

Finansco Dynamisk80 («FD80»)

For å praktisk og effektivt gjennomføre dynamisk allokering har vi organisert denne aktiviteten i et kombinasjonsfond som vi har kalt Finansco Dynamisk Aktivallokering («FDA»). Dette fondet inngår i de 3 nevnte porteføljestrategiene, og har som mandat at man kan ha både 100 % renteandel og 100 % aksjeandel. Ved nøytrale markedsforhold har FDA en aksjeandel på 60 % og en rentedel på 40 %.

Robuste porteføljer bygges over tid – ikke midt i et markedsfall

Sensommeren/høsten 2019 inntok Finansco standpunktet om at vi synes prisingen av aksjemarkedet var kommet opp på et nivå som gjorde fallhøyden betydelig. Vi gikk derfor i «beskyttelsesmodus» på midlene, og trakk aksjedelen ned til ca. 20 %, og rentedelen til 80 % i FDA. Vi har beholdt denne vektingen siden da, og var dermed kraftig undervektet aksjer inn i det voldsomme børsfallet vi nå er vitne til.

Dermed er aksjevektene i de dynamiske porteføljene til Finansco som følger:

FD30: 14 % aksjer/aksjefond 86 % renter/rentefond

FD60: 44 % aksjer/aksjefond 56 % renter/rentefond

FD80: 71 % aksjer/aksjefond 29 % renter/rentefond

Dette innebærer at våre porteføljer faller mindre enn hva tilfellet ville vært med «normal» risiko og aksjevekt, og da overveiende sannsynlig mindre enn konkurrentenes tilsvarende mandater.

I tillegg har vår strategi tilpasset aksjesparekonto («ASK») kalt «FD100» i forrige uke solgt ut 20 % aksjeandel og er ned på 80 % aksjeandel, og «Finansco Høyrente» har solgt ut all eksponering mot «high yield», og vekslet over i rentefond med vesentlig lavere risiko.

Kjøpsmuligheter oppstår

Børsfallet fører til at det oppstår kjøpsmuligheter. Vi er ikke overbevist om at bunnen er her nå, og børsene er fortsatt ikke direkte billige.

Men for den enkelte Finanscokunde betyr dette at behovet for porteføljetilpasninger allerede var veldig godt ivaretatt før børsfallet, og at vi i de kommende dagene og ukene kommer til å gjøre vurderinger på om når børsene er blitt så billige at vi kan bruke vårt «tørre krutt» til å kjøpe billige andeler for våre kunder.

200309_image2_900x500På samme måte som man bør overlate vurderingen av Cornona-viruset til fagfolk, og lytte mer til hva helsemyndighetene sier enn hva som kommer av sensasjonsoppslag i mediene, gjelder det samme for oppførsel i sparemarkedet.

Hold deg til din langsiktige Formuesplan, og overlat den dynamiske allokeringen til oss. Vi treffer neppe topper og bunner, men vi har posisjonert midlene relativt sett bra inn i dette børsfallet.

Og uten unntak har store markedsfall blitt etterfulgt av oppgangsperioder på børsene. Over tid skapes det verdier i privat næringsliv, og denne verdiskapningen tar vi del i når vi eier aksjefond.

Prisen vi betaler er dels store svingninger underveis.

Verden går ikke under denne gangen heller!

Kategorier: Marked og Finans


Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg