FINANSCOdagen 2018

FINANSCOdagen 2018 ble avholdt 10. januar i hovedsalen på Felix Konferansesenter på Aker brygge. Hovedsalen på Felix rommer opptil 250 personer, og salen var fullsatt med forventningsfulle deltagere. Tidligere har konferansen blitt avholdt på Skøyen hvor salen kan romme opptil 120 deltagere.

Dette er fjerde året FINANSCOdagen har blitt arrangert og antall deltagere har doblet seg for hvert år. I år var konferansen fullbooket og det måtte opprettes ventelister.

Temaene i årets FINANCOdagen 2018 omhandlet  arv og tabber man bør unngå, hva som påvirket og påvirker boligprisfall, lærdom fra etablering og forvaltning fra oljefondet, og Finansco sine egne tips og råd om 2018.

FINANSCOdagen 2018

FOREDRAGSHOLDERE

 


 

Unngå arvetabbene

Randi Birgitte Bull og Eivind Bergo-Eriksen, Bull & Co

Randi og Eivind så på hvilke fallgruver som finnes når man skal videreføre formuen ved arv. Det er viktig å kjenne lovens regler, og hvilke muligheter man har. Planlegging i god tid før skiftet er nøkkelen til en god gjennomføring og dette gjelder særlig for dagens moderne familier. Videre ga de tips på hvordan man kan unngå de vanligste arvetabbene.

Advokatfirmaet Bull & Co, er blant landets dyktigste på planlegging av arv og generasjonsskifte. Randi Birgitte Bull er av «Who’s Who Legal» nominert til en av verdens ledende advokater innenfor «Private Client» i 2017, som den eneste advokaten i Norge.

Les artikkelen «Arvetabbene du må unngå» om foredraget på Hegnar.no.

Last ned presentasjonen her >>>

 


Boligpriser opp, boligpriser ned

Nejra Macic, Prognosesenteret

Prisen på boliger i Norge har steget jevnt i lang tid – særlig i storbyene – og spesielt i Oslo-området. Innføringen av strengere utlånsregler har ført til at de nasjonale boligprisene har falt betydelig. Kjøpte man bolig i Oslo på topp i april, med 85 % belåning, betyr det en egenkapitalavkastning på -73 % (før kostnader)!

Nejra Macic fra Prognosesenteret har blitt et velkjent navn og ansikt i media, og tok her en gjennomgang av årsakene bak prisfallet. Hun ga et mer nøytralt syn på fremtidens prisutvikling enn representanter fra eiendomsmeglerbransjen antagelig selv ville ha gitt.

Les artikkelen «Prognosesenteret: Misforstått boligprisfall» om foredraget på Hegnar.no.

Last ned presentasjonen her >>>

 


Hva kan du lære av oljefondet?

Knut N. Kjær, tidligere sjef for oljefondet de første 10 årene

I sitt innlegg beskrev Kjær sine erfaringer fra etableringen av fondet og forvaltningsmandatet.

Den kommende perioden vil antagelig by på utfordringer knyttet til investeringer – og dette gjelder både oljefondet og privatinvestorer. Kjær belyste også hva privatpersoner kan lære av oljefondet som vil være til nytte for egne investeringer.

Les artikkelen «Knut N. Kjær mener småsparere kan lære av oljefondet« om foredraget på Hegnar.no.

Last ned presentasjonen her >>>

 


Hva har vi i vente for 2018?

Espen Seidel, Finansco

Hva skjedde i 2017, og hvilken betydning har det for hva vi kan forvente i 2018? Aksjemarkedets oppgang vil ingen ende ta. Politikernes appetitt på å reformere lovverket innen skatt, pensjon og investering virker ubegrenset. Dyre aksjemarkeder, endrede skattesatser, nye kontotyper og overgangsregler, hvordan skal en investor orientere seg?

Espen Seidel redegjorde for markedsutsiktene, og delte sine tanker om Finansco sin rolle som forvalter og rådgiver. Hvilken verdi kan og vil vi tilføre våre kunder i tiden fremover?

Les artikkelen «Investeringsrådgivernes beste tips for 2018« om foredraget på Hegnar.no.

Last ned presentasjonen her >>>

 

 

Meny