Hvordan komme i gang med fondssparing?

avatar

Skrevet av Carl Evald Schau-Hansen - 14 august, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Det er mye snakk om sparing og det er flere grunner til det. Pensjonssystemet ble endret i 2011, og du vil derfor ikke leve like godt på den pensjonen du får fra folketrygden og tjenestepensjonen, som det dine foreldre gjør. Myndighetene oppfordrer derfor folk til å spare til pensjon.

Med rekordlav rente på bankinnskudd, taper du i realiteten penger på å ha dem stående i banken. Årsaken er at inflasjon og skatt reduserer avkastningen, slik at verdien på sparepengene taper seg år for år.

Det er interessant å se hvor lite nordmenn sparer i fond og aksjer i forhold til bolig, hytter og bank. Det er risikabelt. Vi bør spre risikoen mer, og lære av våre «naboer». Svenskene sparer dobbelt så mye i fond og aksjer som oss nordmenn.

Sparing i fond er enkelt og fornuftig!

Hvordan komme i gang med fondssparing?

Aksjefond og kombinasjonsfond er veldig bra for småsparere. Enkeltaksjer er for mer viderekomne. Det viktigste når man skal komme i gang med sparing i fond, er at du må ha et avklart forhold til risiko.

Aksjefond

Aksjefond gjør det enkelt å kjøpe flere aksjer samtidig. Slik fordeler du sparepengene på flere bedrifter, og du reduserer dermed risikoen dersom noen av selskapene ikke utvikler seg positivt.

Aksjemarkedet har positiv forventet avkastning på grunn av den vedvarende verdi-skapningen i selskapene.

 

Forventet utvikling på 1 million kroner investert over 10 år i ulike typer fond sammenlignet med å ha dem i banken til 2 % årlig rente justert for 2,5 % årlig prisstigning på konsumvarer (inflasjon).

 

Kombinasjonsfond et godt alternativ hvis man er bekymret for svingninger i markedet

Kombinasjonsfond investerer i både aksjer og i renter, men kan maksimalt ha 80 % av fondet plassert i aksjer. Ved å diversifisere mellom aksjer og renter, kan avkastningen bli høyere enn i rene rentefond. Samtidig er risikoen lavere enn i rene aksjefond.

Å spare i kombinasjonsfond passer for deg som ønsker å ta moderat til balansert risiko. Svingningene vil være størst i fond med høy andel aksjer. Tidshorisonten er som i aksjefond og bør være minst 3-5 år.

Forventet avkastning i kombinasjonsfond er lavere enn i rene aksjefond. Samtidig vil du se pengene svinge mindre i verdi, avhengig av fordelingen mellom aksjer og renter. Økt andel aksjer øker sannsynligheten for høyere avkastning.

Tidshorisonten er avgjørende

Generelt er vårt råd at kortsiktige penger bør investeres i bank eller rentefond. Penger du ikke skal bruke før om flere år kan settes i kombinasjonsfond eller aksjefond. Penger du investerer i aksjemarkedet bør du ha en tidshorisont på 3-5 år eller mer.

Et verdipapirfond plasserer forvaltningskapitalen i mange ulike verdipapirer, hvilket gir mindre svingninger i fondets verdi, mindre risiko, enn ved plassering i ett eller et fåtall enkeltpapirer.

Jo tidligere du starter sparingen, og jo lenger det er til du faktisk trenger sparepengene, jo raskere vi pengene vokse.

Kategorier: Skatt, Formuesforvaltning


Carl Evald Schau-Hansen
Skrevet av Carl Evald Schau-Hansen

Carl Schau-Hansen har jobbet som senior formuesforvalter hos Finansco siden juni 2017. Carl jobbet tidligere som senior rådgiver og senere partner i Pareto Wealth Management i 13 år. Før det jobbet han 17 år som aksjemegler i blant annet Carnegie og Alfred Berg. På fritiden liker han seiling om sommeren og ski om vinteren.


Tidligere innlegg