Fordeler og ulemper ved ny IPS

Ny og forenklet IPS trer i kraft onsdag, 1. november 2017. Den nye spareordningen er godt egnet for privat sparing til pensjon. Den nye ordningen har mange fordeler, men også noen ulemper.

Det er lett å bli litt blasert og rådvill når det kommer til pensjonssparing.  I Finansco opplever vi et stort behov for å få hjelp til å nøste litt opp i hva som gjelder for akkurat deg – nettopp fordi det får så store implikasjoner for din fremtidige økonomi.

 

Kort forklart: Spar inntil 40.000 kr årlig, og få tilbake 24 % på skatten.

 

­

Hva er fordelene?

 • Skattefradrag – sparer du 40.000kr får du tilbake 9.600 kr på skatten samme år. Skatten betales tilbake den dagen du tar ut pengene, i mellomtiden fungerer «skatterabatten» som et rentefritt lån.
 • Investeringsvalg – du kan spare i et hvilket som helst finansielt instrument.
 • Renteskatt på aksjeavkastning  – 2018 er skatten på aksjegevinst 30,6 % og skatt på renteinntekt og IPS 23 % (forslag). Selv om du investerer i aksjer på IPS konto vil du få den lave skattesatsen.
 • Ingen formueskatt – midler på kontoen vil ikke medregnes i en formueberegning.
 • Kan kjøpe forsikringer til avtalen – uførepensjon, innskuddsfritak og etterlattepensjon.
 • «Familiearv» – hele saldoen vil bli utbetalt til etterlatte ved død.
 • Flytterett – kontoen kan flyttes mellom forskjellige leverandører (banker, forsikringsselskap og verdipapirforetak).

 

­

Eleni Figenschou er faglig leder for pensjon hos Finansco.

For mange kan dette være den beste måten å spare til pensjon på privat hånd. Likevel er vi i Finansco betenkte til noen momenter ved ordningen:

En av fordelene til IPS er stor frihet i sparingen. Mange aktører vil nok lokke med sparing i ulike typer finansielle instrumenter. Finansco vurderer en del av disse som tilbys vanlige sparere til uegnede spareprodukter. Økt valgfrihet er ikke nødvendigvis til alles fordel. Vit hva du investerer i, eller søk profesjonell rådgivning!

For profesjonelle aktører er det ikke krav til investeringsrådgivning på denne type avtale, dette ville gitt deg bedre investorbeskyttelse. Det kreves riktignok at kunden skal få skriftlig informasjon om kostnader, skatt og risiko, etc., og dette er bra. Men, i Finansco observerer vi til stadighet at dette ikke er til hinder for at sparere overser betydelig risiko, i bytte mot lovnader om høy gevinst.

Spareordningen er skattesensitiv. Dersom skattesatsen økes i fremtiden kan det få en negativ konsekvens for den allerede oppsparte IPS-beholdningen, og politikerne er som kjent glad i å endre skattesatsene fra tid til annen. Eksempelvis dersom vi om 4 år / 8 år får en rødgrønn regjering og skattesatsene økes, er nok ikke effekten for IPS øverst på prioriteringslisten.

 

Hva er ulempene?

 • Fritt investeringsvalg gir også økt mulighet for feilinvestering.
 • Pengene er bundet frem til 62 år. Hvis du ombestemmer deg, eller situasjonen endrer seg, får du ikke ut pengene igjen.
 • Utbetalingsperioden må vare minimum 10 år, og skal vare frem til 80 år.
 • Spareregler for denne typen pensjonsordninger har blitt endret før, og kan endres igjen.
 • Lønnsomheten til spareordningen er sensitiv for endringer i skattesatsene (alminnelig inntekt).
 • Ingen krav til investeringsrådgivning fra en profesjonell aktør på sparingen.
 • Ikke livsvarig utbetaling.

 

Hos de store pensjonsaktørene vil de fleste bli rådgitt til å velge det de kaller en anbefalt- eller tilpasset profil. Det som skjer da, er at du gradvis blir vektet over fra aksjefond til rentefond med lavere verdisvingninger. Det er ikke noe feil med å redusere svingningene i sparingen når du nærmer deg pensjon, men vi mener det generelt er riv ruskende galt å gjøre dette fra du er 45 år. De fleste av oss har da fortsatt 20 års horisont før utbetalingene begynner!

For Finansco, som en frittstående rådgiver, er ikke dette et råd vi ville gitt til våre kunder fordi du «taper» mest sannsynlig mye gevinst. Det er når du har spart deg opp noen kroner du får størst effekt av gevinsten i fondssparingen. Dette kalles rentesrente-effekten.

 

Ta kontakt med oss, så gir vi deg en kostnadsfri og uforpliktende gjennomgang på hva som passer best for deg!

 

Meny