ESG – hva er det og hvorfor er det viktig for meg?

avatar

Skrevet av Eleni Figenschou - 29 august, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

ESG – står for Environmental (miljø), Social (samfunnsansvar) and Governance (eierskap).

ESG blir ofte kalt ansvarlige investeringer. Men, hva er ESG og hvorfor er det viktig? Tanken bak ESG er at du kan redusere risiko på dine investeringer, å åpne for muligheter ved å skape en mer bærekraftig, langsiktig avkastning. Dette er en konsekvenstenkning som går utover «her og nå». Det er en måte å inkludere miljøhensyn, sosiale utfordringer, og god eierstyring i investeringsbeslutningen.

Hva er ESG?

I tradisjonelle finansielle analyser tas det som oftest kun hensyn til målbare parametere, faktorer som kan gi fasitsvar. ESG handler om at det finnes flere faktorer som kan si noe om risikoen ved å investere i et selskap eller et fond (sammensetning av flere selskaper). Disse er ofte mindre målbare, men ikke dermed mindre viktige. ESG forbedrer investorers risikostyring, og forventes å gi en mer stabil og langvarig avkastning.

ESG handler om at gode finansielle resultater ikke utelukker bruk av et ansvarlig investeringsunivers – Du kan få i både pose og sekk.

ESG

Eksempler på ESG-faktorer:

Environmental

environment

 • Klimaendringer
 • Utslipp av drivhusgasser
 • Forurensning og forsøpling
 • Avskoging

Social

social

 • Barnearbeid og slaveri
 • Lokalsamfunn
 • Konfliktområder
 • Våpenhandel
 • Ansattrettigheter og mangfold

Governance

governance

 • Lederlønninger
 • Korrupsjon og hvitvasking
 • Eierstruktur
 • Aksjonærrettigheter
 • Skatteunndragelser

Kategorier: Fondsparing, Marked og Finans

New call-to-action

Eleni Figenschou
Skrevet av Eleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior formuesforvalter hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.


Tidligere innlegg