ESG – hva er det, og hvorfor er det viktig for meg?

ESG – står for Environmental (miljø), Social (samfunnsansvar) and Governance (eierskap).

ESG blir ofte kalt ansvarlige investeringer. Men, hva er ESG og hvorfor er det viktig? Tanken bak ESG er at du kan redusere risiko på dine investeringer, å åpne for muligheter ved å skape en mer bærekraftig, langsiktig avkastning. Dette er en konsekvenstenkning som går utover «her og nå». Det er en måte å inkludere miljøhensyn, sosiale utfordringer, og god eierstyring i investeringsbeslutningen.

Hva er ESG?

I tradisjonelle finansielle analyser tas det som oftest kun hensyn til målbare parametere, faktorer som kan gi fasitsvar. ESG handler om at det finnes flere faktorer som kan si noe om risikoen ved å investere i et selskap eller et fond (sammensetning av flere selskaper). Disse er ofte mindre målbare, men ikke dermed mindre viktige. ESG forbedrer investorers risikostyring, og forventes å gi en mer stabil og langvarig avkastning.

ESG handler om at gode finansielle resultater ikke utelukker bruk av et ansvarlig investeringsunivers – Du kan få i både pose og sekk.

Eksempler på ESG-faktorer:

Environmental

 • Klimaendringer
 • Utslipp av drivhusgasser
 • Forurensning og forsøpling
 • Avskoging

Social

 • Barnearbeid og slaveri
 • Lokalsamfunn
 • Konfliktområder
 • Våpenhandel
 • Ansattrettigheter og mangfold

Governance

 • Lederlønninger
 • Korrupsjon og hvitvasking
 • Eierstruktur
 • Aksjonærrettigheter
 • Skatteunndragelser

Eleni FigenschouEleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior investeringsrådgiver hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.


Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny