Hva er investeringsrådgivning?

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 24 august, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Investeringsrådgivning er en spesialisert tjeneste, men mange er usikre på hva denne tjenesten egentlig innebærer.  Det kan også være vanskelig å forstå forskjellen på å kjøpe investeringsrådgivning fra en frittstående investeringsrådgiver og å kjøpe fond i banken. Så, hva er investeringsrådgivning?

Hva er investeringsrådgivning? Og hvordan skiller det seg fra å bare kjøpe et fond direkte?

Det første er kjøp av en tjeneste, det andre er kjøp av et produkt. For førstnevnte så inngår produktet (fondet) som en del av en større og mer helhetlig tjeneste.

Å få investeringsrådgivning betyr at du får en helhetlig plan for forvaltningen av din formue hvor både individuelle krav og preferanser til risiko og avkastning er hensyntatt. Planen er også hensyntatt gjeldende markedssyn og skatteregler. Og ikke minst er den hensyntatt de planer du har for fremtiden.

Les om bærekraftig investering her >>>

En god plan er selvsagt bra, men det ender jo aldri slikt som man planlegger. I hvert fall ikke helt. Da blir det viktig å justere planen etter de endringer som måtte forekomme. Både endringer i personlig situasjon og hvordan markedet endrer seg. Og skattereglene. Og pensjonsreglene. Det er dette som er investeringsrådgivning.

Kjøper man bare et aksjefond direkte så får man eksponering innenfor fondets mandat. Man er da, i et aksjefond, 100 % i aksjer – både i stigende markeder og fallende markeder. I tillegg til valutarisiko da. But that’s it.

New call-to-action

Man betaler for det man får

Man betaler jo ofte for det man får – høyere pris bør bety bedre kvalitet. Det hjelper da å vite hva man trenger. Ønsker du billigste måte å handle fond på? Kjøp noen indeksfond hos KLP. Ønsker du noen som følger opp plasseringene dine? Velg investeringsrådgivning. Ønsker du noen som hjelper deg med en plan for din formue, både for innskudd og uttak? Velg investeringsrådgivning. Ønsker du noen som sørger for at du unngår skattetabbene, arvetabbene eller pensjonstabbene? Velg investeringsrådgivning.

FinanscoProsessen - formuesforvaltning satt i system >>>

hva er investeringsrådgivning?

Hvem kan tilby investeringsrådgivning?

Et godt sted å starte er konsesjonsregisteret til Finanstilsynet. Investeringsrådgivning er en konsesjonsbelagt tjeneste, og de selskapene som ikke har denne konsesjonen kan ikke, og skal ikke, yte investeringsrådgivning.

Små vs. store aktører

Det neste man bør gjøre er å vurdere hvor viktig man er for den samarbeidspartnere man har valgt. Dette er nemlig førende for graden av oppfølging og investeringsrådgivning som ytes. Om bankrådgiveren har 2 000 kunder å følge opp så skal man ha ganske mye penger plassert før man blir fulgt opp i tide. Deres fondsprofiler er altfor statiske til at det skal være noe oppfølgingsverktøy i seg selv. Der har mindre aktører en fordel – for vi har nemlig ikke råd til misfornøyde kunder eller negativ medieomtale. Da er det kroken på døra. Derfor jobber vi litt hardere for å sikre fornøyde kunder.

Hvem er oppdragsgiver?

Man bør også vurdere hvordan de enkelte tar seg betalt, for det kan være avgjørende for om du bare blir solgt noen produkter eller om du mottar løpende investeringsrådgivning. Et godt utgangspunkt er å ha en investeringsrådgiver som kun tar betalt fra kunden direkte. Bankene har største delen av sin inntjening knyttet til produktet de selger – dyrere produkt betyr mer penger i kassa til banken. Meglere tar betalt pr transaksjon. Begge disse er et dårlig utgangspunkt for investeringsrådgivning, mener vi, da ingen av dem gir de rette insentivene.

Av aktører som leverer investeringsrådgivning, og som vi anser som dyktige konkurrenter, så teller vi 6-7 stykker.

Helhetlig rådgivning

I et oppfølgende møte med en eksisterende kunde for noen uker siden så plukker jeg litt tilfeldig opp at han har planer om å kjøpe seg opp i næringseiendom. Dette virker som en fornuftig plan all den tid vedkomne har masse erfaring fra eiendomsbransjen etter flere år som administrerende direktør for et stort børsnotert selskap. Jeg bet meg allikevel merke i at han hadde planer om å kjøpe denne privat heller enn igjennom sitt AS. Jeg forklarte da at han ville bli hardere beskattet privat enn om den kjøpes i sitt AS, og at han privat også bærer en helt annen risiko enn han ville gjort i sitt AS. Jeg forhindret ham i et realt mageplask. Hvordan? Jo, fordi jeg både kjente kundens økonomiske situasjon og fordi jeg kjente skattereglene. Men også fordi han delte litt om de plasseringene han gjør utenfor Finansco for å se om jeg hadde noe input. Og det hadde jeg. Tror du han brydde seg om fondsporteføljen hans hadde gått 10 eller 12 % det siste året? Ikke akkurat..

Vedkommende er for øvrig også kunde hos DNB og to andre aktører. Han erkjente at det er fra oss han får best oppfølging, og han ikke har fått dette skatterådet fra noen av de andre. Konsekvens ble at han økte sitt engasjement hos Finansco på bekostning av de andre. Slike fornøyde kunder er det vi etterstreber hele tiden.

Investeringsrådgivning er mer enn bare fond

Vi i Finansco er først og fremst opptatte av at ting skal gjøres ordentlig! Enten gjør man det ordentlig selv eller så setter man det bort til noen som kan gjøre det ordentlig for deg.

Jeg liker å tro at våre kunder ønsker mer enn kun en fondsportefølje som gir avkastning. Kjøper du investeringsrådgivning fra en frittstående aktør så bør du - og skal du - forvente deg mer.

Kategorier: Formuesforvaltning


Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg