Hvordan kan du som investor bidra til at verden når FNs 17 bærekraftsmål?

avatar

Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen - 12 november, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Vi leser stadig mer om bærekraft og miljø i media og det får et vesentlig større fokus enn tidligere. Norge er langt fremme når det kommer til miljøfokuset sammenlignet med andre land, men det er fremdeles en lang vei å gå. Den gjennomsnittlige nordmann er stadig blitt mer og mer opptatt av å investere i selskaper som bidrar til en positiv utvikling i verden – såkalte løsningsselskaper.

Økning på anslagsvis 2500 milliarder kroner

Ifølge en rapport fra NHO[1] anslår de at det kreves en økning på anslagsvis 2500 milliarder kroner per år (!) i investeringer i løsningsselskaper frem mot 2030 for å nå FNs 17 bærekraftsmål. Disse investeringene er nødvendig om verden skal bringes inn på et mer bærekraftig spor og sult og fattigdom utryddes. Samtidig har klimaendringene i verden nådd et nivå i dag som også krever at det årlig må investeres hundrevis av milliarder kun for å rette opp dagens skadeomfang.

Hvordan kan du som investor bidra til at verden når FNs 17 bærekraftsmål - FredrikG_1920x775

For å oppfylle bærekraftsmålene til FN er det særlig behov for innsats og investeringer der utfordringene er mest akutte – i utviklingsland og fremvoksende markeder. Dagens løsningsselskaper (se eksempelvis Scatec Solar & Tomra på Oslo børs) er selskaper som bidrar til å nå bærekraftsmålene.

Rette en større del av investeringene mot løsningsselskaper

Som dere forstår av tallene over er det viktig at norske bedrifter (jfr. Finansco) også bidrar til å løse utfordringene verden har i dag ved å rette en større del av investeringene mot løsningsselskaper. Ansvarlige private investeringer er blant de viktigste finansielle virkemidlene for å redusere fattigdommen, foruten de mer spesifikke enkeltmålene. Det er investeringer som skaper jobbene.

31.01.2019 opprettet Finansco en portefølje som utelukkende investerer i løsningsselskaper med fokus på FNs bærekraftsmål. Ta kontakt med oss om du ønsker å sette sparepengene dine i selskaper med en spesiell grønn eller bærekraftig profil? 

[1] Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

Kategorier: Impact Investing

New call-to-action

Fredrik Backe Gulbrandsen
Skrevet av Fredrik Backe Gulbrandsen

Fredrik B. Gulbrandsen er senior formuesforvalter og har jobbet hos Finansco siden 2016, da han begynte som trainee. Etter fullført trainee-periode er Fredrik nå autorisert formuesforvalter. Han har en MA i business & Finans fra Heriot-Watt University i Edinburgh. Før han begynte hos Finansco arbeidet Fredrik hos Alfred Berg kapitalforvaltning over to sommere. Han har også arbeidet som skitrener for IL Heming og var aktiv alpinist.


Tidligere innlegg


New call-to-action