Hva har best effekt på miljøet; Kutte ut investeringer i fossile energikilder eller investere i løsningsselskaper?

avatar

Skrevet av Eirik Losgård Landheim - 10 desember, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Mange klimaaktivister, miljøforkjempere og enkelte politiske partier mener vi bør legge ned all investering i olje og gass umiddelbart for å redde miljøet.

Verdens rikeste mann og filantrop Bill Gates ga nylig et intervju til Financial Times der han klart ga utrykk for at det å kutte ut investeringer i fossile investeringer har null klima effekt.

Løsningen er ikke å kutte ut investeringer i fossile investeringer, og som Bill Gates påpeker har det hatt null effekt på klimautslippene. Vi lever i en verden der fossile energikilder er, og fortsatt kommer til å være, en helt vesentlig energikilde i mange år fremover.

Om Norge skulle kutte ut alle olje- og gassinvesteringer ender det i realiteten med at vi flytter 300 milliarder kroner i året fra den den norske statskassen til bankhvelvene til diktatoriske ledere som Putin og Saudi-Arabias konge Salman bin Abdul Aziz Al- Saud. Også USAs president Donald Trump vil tjene svært godt på at Norge legger ned olje- og gassvirksomheten. Disse landene har i dag et langt høyere utslipp på sine olje- og gassfelt enn Norge, og i realiteten gjør det bare at de totale utslippene i verden blir høyere.

Løsningen som både Bill Gates og Finansco mener er det riktige for å bidra til reduksjon av klimautslipp er å investere i løsningsselskaper, altså selskaper som jobber med å utvikle ny og banebrytende teknologi som direkte bidrar til kutt i klimautslippene. Gjennom Finansco Impact investerer man i selskaper som jobber mot direkte utslippskutt, sammen med selskaper som investerer i fornybar energi, rent vann, bærekraftig mat etc. Man får altså en bredt diversifisert portefølje med forskjellige temaer som bidrar til at vi skal nå FNs klimamål i 2030.

Tidligere har det vært en holdning om at man måtte gi fra seg finansiell avkastning ved investeringer i løsningsselskaper. Dette er en myte som vi trygt kan forkaste. Finansco Impact har siden oppstart 31.01.19 levert avkastning som er bedre enn både globale aksjer og Oslo børs.

Ta kontakt med oss om du er nysgjerrig på hvordan du kan investere bærekraftig.

Kategorier: Fondsparing

New call-to-action

Eirik Losgård Landheim
Skrevet av Eirik Losgård Landheim

Eirik er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Eirik har arbeidet hos Finansco siden 2014. Han er utdannet siviløkonom med major i Finans fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og University of California San Diego. Eirik elsker aktivitet og friluftsliv, og har blogget om flere av sine frilufts- og sportsaktiviteter.


Tidligere innlegg


New call-to-action