Mandagsbrevet: Snur markedene ned denne uken?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 04 mai, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 19: Ny god uke for Finansco-porteføljene. Snur markedene ned denne uken?

Fredag var fridag, så forrige uke var ikke så lang, men vi rakk både å bruke Aksel Sandemoses berømte ord som klikkagn på en kronikk i VG, og å bli invitert til å forsvare vår påtroppende sjef i Oljefondet («SPU») på direkten på TV2-Nyhetskanalen. (Spol 10 min inn i sendingen om du ønsker å se opptaket). Det skal tillegges at dette var i mer privat regi, og at undertegnedes meninger ikke er ensbetydende med Finansco sine meninger. Forhåpentligvis uten å være farget av for mye sørlandsk lokalpatriotisme må det likevel være lov å håpe at vi står fast på og ender opp med den soleklart best kvalifiserte kandidaten, i hvert fall dersom forvaltningsresultater og evnen til å bygge en god og konkurransedyktig forvaltningsorganisasjon skal være måleparametere, for å lede forvaltningen av våre barn og barnebarns midler de kommende årene. Vi merker oss også at både forgjengeren til Yngve Slyngstad, innleder på FINANSCOdagen 2018 og oljefondets første leder, Knut Kjær, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen er tydelige på at Nicolai Tangen er det beste alternativet. Og vi finner det underlig at Tangen beskyldes for rolleblanding i en stilling han ikke har startet i.

oil-rig_900x300

Mandagsbrevet

Dette er 7. uken vi sender ut «mandagsmail», for å gi ekstra tett informasjon i krisetider. De 7 foregående ukenes utsendelser kan du lese her:

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

New call-to-action

Aksjemarkedet stiger uten at vi skjønner hvorfor

Oslo Børs hovedindeks la på seg hele 5,01 % forrige uke og verdensindeksen la på seg 3,55 %. Man kan tilskrive noe av oppgangen på vår hjemlige børs at oljeprisen kom noe tilbake fra de ekstremt lave nivåene, og at nordsjøoljen endte på USD 25,82 per fat. Men børsen har ikke falt like mye som oljeprisen, og det var bred oppgang på Oslo Børs. Legger man den optimistiske siden til kan man sikkert også finne forklaringer i positive signaler om at en COVID-19 vaksine kan komme før tidligere antatt, antallet dødsfall og nye smittede går ned i store deler av verden og en del selskapsresultater var kanskje mindre grusomme enn antatt. Men vi er fortsatt på vei inn i det som etter alle solemerker blir en dyp resesjon, og både verden og Norge står overfor enorme utfordringer. Børsene kommer også fra relativt friske prisingsmultipler, og vi sliter fortsatt med å se for oss skyfri himmel på børsene.

Kredittmarkedene tok seg en pause, men nok en positiv uke for Finansco Høyrente

Også forrige uke ble positiv for Finansco Høyrente. Mens storbankenes høyrentemandater varierer fra litt negativ til sterk negativ utvikling i 2020, har Finansco Høyrente nå levert 4,1 % avkastning så langt i år. Vi opprettholder synet på at norsk/nordisk «High Yield» for tiden gir aller best risk/reward, og at Finansco Høyrente bør vurderes som et meget attraktivt investeringsobjekt i tiden som kommer.

«Bli din egen Finansrådgiver»

Det begynner å komme inn en del interessante tall og artikler på hvordan norske privatinvestorer opptrer i krisetider. Tall fra Verdipapirfodnenes Forening viste rekordhøye innløsningstall for verdipapirfond i mars 2020. Den gjengse privatinvestor solgte altså aksjefond i stor skala i samme periode som Finansco benyttet anledningen til å øke aksjefondsandelen kraftig for våre kunder, via vårt eget allokeringsfond «FDA». I løpet av 2 hektiske uker i midten av mars kjøpte vi aksjefond for et tresifret millionbeløp. «Da børsene stupte, solgte Nordnet-kundene aksjefond for 760 millioner. Nå kjøper de «med begge hendene» er overskriften i nettutgaven til Dagens Næringsliv i dag. Det synes altså klart at privatinvestorene som sådan solgte både HY-fond og aksjefond på verst tenkelige tidspunkt i mars, mens de nå kjøper særlig aksjefond som følge av at de er blitt 15-20 % dyrere. Det er ikke en vinneroppskrift.

Det har lenge vært kjent at kundeavkastningen er lavere enn fondsavkastningen i verdipapirfond. Kollega Fredrik Dahl viste til forskning i sitt innlegg om god formuesforvaltning. Også Christian Kallevig Arnesen har belyst dette i Finansavisen.

advisor_900x350

Finansco mener at det er verdi i å benytte en profesjonell investeringsrådgiver/formuesforvalter for de som har tid til å bruke den betydelige mengden tid det tar å følge opp en investeringsportefølje og gjøre nødvendige endringer, når markedet eller livssituasjonen krever det. I mandagsmailen i uke 14 skrev vi om "tulleproduktene". Det er fortsatt essensielt å unngå disse for alle, særlig «ikke-profesjonelle» investorer, siden profesjonelle ikke kjøper dem uansett. Når det gjelder private investorer som nå igjen kaster seg over aksjefondene de solgte i mars, er vi redd de kan gå på nok en smell, fordi markedsuroen igjen tiltar. Akkurat i dét tilfellet vil det faktisk være å foretrekke å lytte til «sitt stille i båten og behold fondene våre» - rådgiverne, og de er det jo mange av, særlig i bankene. 

Vår strategi er at vi vil ha «tørt krutt» og likviditet i FDA for å kunne handle om aksjene blir billige igjen. Det samme gjelder i vår individuelle rådgivning til hver enkelt kunde, vi har en plan om hvordan vi skal håndtere kriser og børskrakk som går ut over «kjøp for alt du har, og når krisen kommer så anbefaler vi å kjøpe litt til». Målbasert formuesforvaltning skal og bør ha tatt høyde for det vi opplever nå, og som vi kommer til å oppleve igjen. Koronakrisen blir ikke det siste børskrakket i historien, og selv om vi alltid er i en situasjon vi aldri har vært i før kan man lære av tidligere erfaringer. Markedets natur er at oppgangsperioder erstattes av børskrakk og krise, og kriser erstattes av oppgangsperioder. Når tidevannet renner ut ser man hvem som står naken tilbake, det gjelder også blant formuesforvaltere og investeringsrådgivere.

Finansco er også representert i dagens utgave av Finansavisen, som har plukket opp at vi økte aksjeandelen på gunstige tidspunkter

Finansco Dynamisk Aktivaallokering (FDA)

Sammensetningen i FDA endret seg marginalt forrige uke. Vi er noe overrasket over styrken i aksjeoppgangen, men finner samtidig ikke børsene til å ha blitt alarmerende dyre. Vi går dermed inn i denne uken med en meget moderat aksjeovervekt, og har 62 % aksjer og 38 % renter. Valutamessig har vi ca. 50 % NOK og 50 % fremmed valuta. De godt timede aksjefondskjøpene i mars fortsetter i hvert fall foreløpig å betale seg, og FDA viste 1,63 % oppgang forrige uke, og er opp 5,38 % hittil i år.

Med tilnærmet nøytralvekt i FDA blir aksjeandelen i de dynamiske porteføljene (investeringsrådgivning) ganske lik forrige utsendelse:

  • FD30: 31 % aksjer/aksjefond 69 % renter/rentefond
  • FD60: 61 % aksjer/aksjefond 39 % renter/rentefond
  • FD80: 81 % aksjer/aksjefond 19 % renter/rentefond

Dette er resultatene for porteføljene som tilbys under diskresjonær forvaltning, samt vårt eget fond «FDA» så langt i 2020:

  • Finansco Impact: + 5,85 %
  • Finansco Dynamisk Aktivaalokkering (FDA): +5,38 %
  • Finansco Høyrente: 4,11 %
  • Finansco Global – 0,88 %
  • Finansco Dynamisk 100: -5,83 %
  • Finansco Norge – 19,05 %

Avslutningsvis

Den siste uken har vært preget av snakk om både hedgefond og skatteparadiser. Finansco har valgt å ikke la hedgefond inngå blant våre investeringsanbefalinger, det samme gjelder emisjoner i eiendomssyndikater (som enkelte markedsfører som «eiendomsfond», selv om det er unoterte aksjer og ikke fond) og foreløpig også «Private Equity». Når det gjelder hedgefond er det meget store forskjeller innad i kategorien, og de varierer stort i kompleksitet og innhold. Men uansett er dette investeringsalternativ vi som gruppe anser som relativt lite egnet for «ikke-profesjonelle» investorer å investere i, fordi strategiene gjerne er komplekse, og likviditeten ikke er like god som i mer tradisjonelle verdipapirfond. Når det gjelder eiendomssyndikatene bør du lese avsnittet om gebyrer ekstremt nøye før du investerer, vi har sett eksempler også fra de siste par årene hvor det forsvinner 10-12 % av egenkapitalen i gebyrer bare for å starte opp. Da er aksjefond som investerer i eiendomsselskaper (altså reelle eiendomsfond) et vesentlig bedre valg etter Finansco sin vurdering.

real-estate_900x300

Ser man bort fra at Norge er et skatteparadis (for redere) har vi heller ikke noen anbefaling om å plassere midler i «skatteparadiser». Det mest problematiske er imidlertid ikke at hedgefond etableres på Cayman-øyene, og at investorene betaler skatt til sitt hjemland når de tar ut pengene. Det er i våre øyne en større utfordring at globale multinasjonale selskaper som Alphabet (eierselskapet til Google) og Facebook skyfler overskuddet til det landet eller området hvor de betaler minst skatt, og dermed ikke bidrar som de burde i området de henter verdiskapningen fra.

Cayman-øyene er med i «OECD Global Forum on Transparency and Exchange for Tax Purposes», og OECD stiller strenge krav til både transparens og etikk.

Men for Finansco sine kunder bør både hedgefond og skatteparadiser være meget lite relevante. Du kommer veldig langt med en solid, veldiversifisert og likvid portefølje av aksje- og høyrentefond.

Det enkle er ofte det beste.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg