Markedskommentar august 2018

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 13 september, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Markedskommentar august 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra august, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


Markedskommentar august 2018

  • Aksjemarkedet i USA toger videre, men trekker ikke med seg andre aksjemarkeder
  • Svak energisektor på stigende oljepris
  • Inntjeningstrenden er fortsatt bra i de fleste markeder

Markedsutvikling

Markedene i august fortsatte den trenden vi har sett i hele år. USA fortsetter å gi den beste avkastningen til investorene med en meget sterk august måned, der det amerikanske markedet steg med over 6 % i NOK. Oppgangen i USA forklarer det aller meste av avkastningen i de globale aksjemarkedene hittil i år. Øvrige aksjemarkeder har i sum gitt tilnærmet nullavkastning.


Oljeprisen opp, men energisektoren henger ikke med

Det er flere forhold, både av politisk karakter samt tilbuds- og etterspørselsforhold, som gjør at oljeprisen i skrivende stund er på vei mot 80 USD pr fat. Vi kan ikke utelukke at oljeprisen kan passere dette nivået utover høsten.

Normalt følger utviklingen i oljeprisen og utviklingen i energisektoren hverandre tett. I den senere tid ser vi at oljepris og energisektoren beveger seg i litt forskjellige retninger, som graf 1 viser. Med oljepris som hittil i år er opp 18-19 % og en sektor som er opp kun litt over 2 % så ser vi et uforløst potensial i energisektoren fremover.

Fortsatt bra inntjeningsvekst i de fleste markeder

Over tid er det fornuftig å eie i aksjemarkedene når de er billige og selge seg ut når de blir dyre. Det er det vel ingen som er uenig i. «Markedet kan være irrasjonelt lenger enn du greier å være solvent» er et kjent sitat. IT-boblen, for nærmere 20 år siden, er et godt eksempel på hvor vanskelig det er å spå når man har nådd toppen.

I Finansco prøver vi å gi oss selv et bedre beslutningsgrunnlag, ved å se på flere ting enn bare prisingsnivåer. En av faktorene vi liker å ta med i betraktningen er forventet inntjening i aksjemarkedene de neste 12 månedene. Ser vi på graf 2, som viser utviklingen i forventet inntjening de neste 12 måneder, ser vi at veksten, med noen få unntak, har vært bra. Det er også interessant å observere at det er en sammenheng mellom inntjeningsvekst og avkastning i markedene, hvor de markedene med sterkest inntjeningsvekst har hatt den største avkastningen hittil i år.

Paradoksalt nok, er det de to markedene som var dyrest ved inngangen til året, USA (oransje graf) & Norge (grå graf) som har gitt den største inntjeningsveksten og avkastningen! Prising er ikke alt.


Last ned markedskommentaren for august 2018 her >>>


Kjetil Gregersen

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Fondsparing, Markedskommentar


Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg