Markedskommentar desember 2018

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen - 10 januar, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Markedskommentar desember 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra desember , hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


Markedskommentar desember 2018

  • Meget svak desember måned, i alle markeder
  • Historisk svak krone og sterk tro på comeback i 2019
  • Globale aksjer negativ avkastning for året
  • Sentralbank politikk i fokus, lange renter falt mye
  • Større usikkerhet enn på lenge, økonomisk vekst forventes svakere

Markedsutvikling

Volatiliteten vi har opplevd gjennom store deler av året, og spesielt i høst, fortsatte i desember med kraftig markedsfall. Nå ble også de markedene som hittil i år har greid seg best rammet, da USA og Norge var blant de svakeste markedene. For hele 2018, falt globale aksjer i NOK. Fremvoksende markeder var svakest, tett fulgt av Europa, mens USA var blant få markeder som hadde positiv avkastning i NOK.

Historisk svak norsk krone

Ved årsskiftet var kronen på det svakeste den har vært de siste 30 årene, med unntak for en liten periode i 2015 da oljeprisen hadde falt fra USD 115 til USD 25. Riktignok har oljeprisen også falt mye i høst, men den lå på USD 54 ved årsskiftet. For NOK-baserte investorer har fallet i internasjonale markeder blitt noe oppveid av en svak utvikling i NOK gjennom 2018 (falt med 6% gjennom høsten).

Som ved inngangen til fjoråret er et samlet analytikerkorps enige i at kronen skal styrke seg i 2019. Det vil i så fall gi motvind for NOK-baserte investorer som plasserer globalt. Vi får se.

Sentralbankene strammer til og lange renter faller

Som ventet hevet både Fed og Norges Bank rentene i desember, mens ECB satte sluttstrek for QE og tilbakekjøp av obligasjoner. Altså tydelige tegn på en normalisering etter 10 år med enorme pengepolitiske stimulanser og at den globale økonomien nå står stødig på egne ben. Med fallende aksjemarkeder gjennom desember, og ny frykt for svakere vekst, falt imidlertid lange renter, spesielt i USA. Flere tar nå til ordet for at pengepolitikken i 2019 kanskje igjen må stimulere og ikke dempe.

Større usikkerhet

Kombinasjonen av markedsuro, svakere signaler om økonomisk vekst fremover og de pågående, uavklarte handelskriger skaper større usikkerhet rundt markedsutviklingen inn i og gjennom 2019.  Dette er en stor kontrast til for ett år siden, da det var en overveiende optimistisk holdning til potensialet for 2018, noe som ikke ble oppfylt. Forventingene for 2019 er jevnt over moderate til pessimistiske. Det man kan enes om er at den volatilitet som vi opplevde gjennom 2018 vil fortsette inn i 2019. Her ligger det både oppside og nedside.

 


Last ned markedskommentaren for november 2018 her >>>


Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er CFA og Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Fondsparing, Markedskommentar


Kjetil Gregersen
Skrevet av Kjetil Gregersen

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg