Markedskommentar februar 2018

avatar

Skrevet av Espen Seidel - 14 mars, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Markedskommentar februar 2018 tar vi et tilbakeblikk på februars viktigste hendelser, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


Markedskommentar februar 2018

  • Globale aksjemarkeder falt 3,5 % (målt i lokal valuta)
  • Norske kroner svekker seg, og demper fallet for norske investorer.
  • Norge og Japan beste regioner, Europa svakt.
  • IT beste sektor, energi svakeste sektor


* målt i norske kroner

I februar falt de globale aksjemarkedene betydelig, og mest falt det i Europa. Svingningene og usikkerheten i aksjemarkedet har økt markant, men er fremdeles på moderate nivåer. 2017 representerer en periode med historisk lave svingninger.

Hittil i 2018 har Oslo Børs utviklet seg sterkt sammenliknet med de globale aksjemarkedene, og er et av få markeder som har gitt positiv avkastning. Fundamentale forhold er fremdeles gode, men signalene er noe mer blandet enn tidligere. I kombinasjon med større uro i markedene har vi justert aksjeandelen ned mot normalen i kombinasjonsporteføljene, og beholder en liten overvekt i aksjer.

Inne aksjemarkedet foretrekker vi Europa og fremvoksende økonomier framfor USA som fremstår som dyrt. Utsiktene til sterkere økonomisk vekst er bedre i  fremvoksende økonomier og Europa. Det er også tegn til vekst i selskapenes Inntjening.


Last ned markedskommentaren for februar 2018 her >>>


Espen SeidelEspen Seidel

Espen er Investeringsdirektør og Daglig leder for Finansco Forvaltning AS. Han har vært hos Finansco siden 2012. Espen har omfattende erfaring som fondsforvalter, og mener at god risikoforvaltning danner grunnlaget til god fondsforvaltning. Espen har en Master of Applied Economics, Economics and Finance, fra Griffith University i Australia.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Fondsparing, Markedskommentar


Espen Seidel
Skrevet av Espen Seidel

Espen var Investeringsdirektør og Daglig leder for Finansco Forvaltning AS frem til 2018. Han har vært hos Finansco siden 2012. Espen har omfattende erfaring som fondsforvalter, og mener at god risikoforvaltning danner grunnlaget til god fondsforvaltning. Espen har en Master of Applied Economics, Economics and Finance, fra Griffith University i Australia.


Tidligere innlegg