Markedskommentar mai 2018

avatar

Skrevet av Espen Seidel - 18 juni, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Markedskommentar mai 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra mai, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


Markedskommentar mai 2018

 

Markedsutsikter

 

 

  • Aksjemarkedet fortsetter oppgangen, men avtagende mot slutten av mai.
  • Comeback for amerikanske aksjer og IT-sektoren
  • Oljeprisen brøt 80 USD/fat, men falt tilbake til 77 USD/fat i slutten av mai.

 


Markedsutvikling

De globale aksjemarkedene fortsetter siste månedenes oppgang, og trosser nyhetsbildet om tiltagende politisk uro. Det kan være lett å glemme at det er selskapenes inntjening som er avgjørende for markedets avkastning, og ikke hva ulike statsleder skulle mene om hverandre. Geopolitiske hendelser kan ha innvirkning på aksjeselskapenes inntjening, men som oftest er nyhetsoverskriftene større enn den økonomiske virkningen.

Global økonomisk vekst er god og selskapenes inntjening øker de fleste stedene i verden. Til sammen tilsier dette en oppgang i aksjemarkedet.

Sterk utvikling i IT-sektoren og i USA

Oljeprisen har foreløpig toppet ut i midten av mai på 80 USD/fat, et nivå mange anså som usannsynlig høyt bare et år tilbake. Siden midten av mai har oljeprisen falt litt tilbake, og energisektoren har gitt avkastning omtrent på nivå med resten av markedet.

Når fokuset på energisektoren avtok var det duket for et comeback i IT-sektoren. De siste tre årene er det IT-sektoren som har ledet an markedets oppgang, og har du ikke eid fond som investerer i IT-aksjer har nok aksjeporteføljen hengt etter markedet.

De fleste store IT-selskapene er hjemmehørende i USA og IT-selskaper utgjør en betydelig større del av det amerikanske aksjemarkedet sammenliknet med resten av verden. Den sterke utviklingen i IT-sektoren er nok en stor del av forklaringen til hvorfor det amerikanske aksjemarkedet har steget mer enn resten av verdenen.

Billige aksjer er ikke på moten

Det å kjøpe billige aksjer har lenge vært ansett for å være en vinnende måte å investere på. Warren Buffet er kanskje den mest kjente eksponenten for såkalt verdiinvestering og hans formidable suksess har gjort metoden kjent verden rundt.

Imidlertid vil verdiinvestering aldri være på moten, hele konseptet med verdiinvestering er å kjøpe de aksjene som har blitt umoderne, og dermed undervurderes i markedet. Historisk sett har det gitt bedre avkastning å investere i de aksjene få andre ønsker å eie, og som derfor har blitt billige, enn å eie hele markedet.

I de senere årene har imidlertid aksjer som har en sterk vekst (markedet deles gjerne i to, de som vokser fort og de som prises lavt) gått av med seieren. De populære aksjene har bare blitt mer populære, og de billige aksjene er fortsatt billige. En verdiinvestor er avhengig av at andre investorer etter hvert får øynene opp for potensialet i de billige aksjene, og at disse etter hvert øker i popularitet.

Denne dynamikken virker å ha vært død i flere år, billig forblir billig og spennende (og dyre) vekstselskaper beholder populariteten. Vi har ingen tro på at en slik utvikling skal fortsette i det uendelige. Før eller siden vil det å investere billig øke i popularitet igjen, og verdiinvestoren vil få en gjenoppreisning. Problemet er at i mellomtiden har verdiforvaltere blitt en utrydningstruet art. De har levert dårligere avkastning enn markedet år etter år og investorene har blitt utålmodige og flyttet pengene inn i fond som investerer i mer populære aksjer.


Last ned markedskommentaren for mai 2018 her >>>

KONTAKT OSS

Kategorier: Markedskommentar


Espen Seidel
Skrevet av Espen Seidel

Espen var Investeringsdirektør og Daglig leder for Finansco Forvaltning AS frem til 2018. Han har vært hos Finansco siden 2012. Espen har omfattende erfaring som fondsforvalter, og mener at god risikoforvaltning danner grunnlaget til god fondsforvaltning. Espen har en Master of Applied Economics, Economics and Finance, fra Griffith University i Australia.


Tidligere innlegg