Markedskommentar november 2018

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 15 desember, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

I Markedskommentar november 2018 tar vi et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene fra november, hva dette betyr for dine investeringer samt våre forventninger til utviklingen videre.


Markedskommentar november 2018

  • November ble en bra måned etter svak oktober
  • Norge svak med fortsatt fallende oljepris
  • Forventet inntjening fremover tas ned
  • Rentekurven i USA nærmer seg invertering – resesjon neste?

Markedsutvikling

Etter en svak oktober i aksjemarkedene, kom de aller fleste aksjemarkeder godt tilbake. Globale aksjer steg med 3,4% og er igjen i pluss for året. Også fremvoksende markeder som har hatt et svakt år, ble med på oppgan gen i forrige måned. Unntaket var det norske markedet som falt med nærmere 3%.

Svakt norsk aksjemarked på fallende oljepris

Vi har vært optimistiske med tanke på utvikling i oljepris i tidligere markedsrapporter. Etter først en kraftig oppgang i oljepris etter sommeren, har oljeprisen falt raskt gjennom oktober og november med hele 32%! Større produksjon i USA og mer eksport fra Iran ligger bak dette. Slike bevegelser trekker selvfølgelig også ned det norske markedet. Dagens nivåer på ca 60 USD pr fat er helt greit for det norske markedet og energisektoren generelt, og vi endrer foreløpig vårt syn på Norge og energisektoren

Fall i forventet inntjening

For første gang siden midten av 2016, ser vi at forventet inntjening de neste 12 månedene kommer litt ned. Volatile aksjemarkeder og lavere forventninger til økonomisk vekst i 2019 ligger bak. Til nå har fallet i aksjemarkedene gitt billigere markeder og gjort disse mer attraktive. Utviklingen i forventet inntjening fremover blir nå mer viktig å følge sammen med markedsbevegelsene.

Rentekurven i USA inverterer – resesjon og markedsfall neste?

Invertering av rentekurven, betyr at lange renter er lavere enn korte renter. I USA sammenfaller ofte en invertering av rentekurven med at det 1-1,5 år senere blir resesjon i økonomien. Resesjon gir også normalt fall i aksjemarkedet, mens det er ofte en god periode i aksjemarkedet fra invertering skjer til resesjon inntreffer. Foreløpig har ikke kurven faktisk invertert og vi ser fortsatt potensiale i aksjemarkedene, selv om den skulle invertere.


Last ned markedskommentaren for november 2018 her >>>


Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er CFA og Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


[gravityform id="10" title="true" description="true"]

Kategorier: Fondsparing, Markedskommentar


Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg