Medienes fantastiske evne til å koke suppe på spiker - om Jonas Gahr Støre sine investeringer

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 04 september, 2019

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

28. august kunne NRK "avsløre" at Jonas GS har investert i et eierselskap til en privat aktør innen helsesektoren. Et vanvittig hylekor settes i gang, og mediekommentatorene kan ikke overgå hverandre nok i å skulle stille Støre til veggs. Siden jeg er grunder av et selskap som driver med investeringsrådgivning og formuesforvaltning, og har jobbet over 20 år med investeringer i ulike fond kan jeg bidra til å oppklare et par ting.

jonas_1200x628For det første: Støre har ikke fattet noen beslutning om å investere i en privat velferdsaktør. Det han har besluttet er å investere i fond, sikkert basert på "råd" fra DNB sitt salgskorps om å sette sammen en passende fondsportefølje. Herunder inngår aktivt forvaltede aksjefond, og etter hva jeg forstår aktivt forvaltet fond som investerer i Private Equity ("PE"), eller andeler i andre PE-fond. Når man blir andelseier i et aktivt forvaltet fond overlater man til fondsforvalteren å fatte de faktiske investeringsbeslutningene innenfor fondets forvaltningsmandat. For DNB sin del følger alle fondene de etiske retningslinjene til "SPU" eller Oljefondet om man vil. Det innebærer igjen at Jonas Gahr Støre IKKE kunne blitt investert i klasebomber, som TV2 her i sin uvitenhet forsøker å gjøre et poeng ut av.

For det andre: Hvis Jonas Gahr Støre skulle overvåke alle de underliggende investeringene i en normal fondsportefølje (en god investeringsrådgiver vil gi råd om minst 5-7 fond i en portefølje, og det vil igjen bety over 100 underliggende investeringer) vil det være en fulltidsjobb for Jonas, og da forsvinner jo hele poenget med å sette bort forvaltningen.

For det tredje: Flere tar til orde for at Jonas Gahr Støre bare burde sette pengene i banken. Dersom han gjorde det ville det være et vesentlig dårligere signal å sende, enn å investere pengene i aksjer. Aksjer er arbeidsplasser. Bedrifter trenger kapital, og langsiktig kapital skal og bør definitivt investeres i næringslivet. Bankinnskudd kommer for øvrig i all overskuelig fremtid til å gi negativ realavkastning, siden et allerede svært lavt rentenivå kommer til å falle ytterligere. Det er verdt å merke seg for alle som sitter med større bankinnskudd.

Så finnes det noe fornuftig alternativ for Jonas Gahr støre?

Ja det gjør det. Finansco har lansert en egen portefølje av aksjefond, som investerer utelukkende i løsningsselskaper. Løsningsselskaper er selskaper med målbare resultater mot FNs 17 bærekraftsmål. Vi kaller denne porteføljen "Finansco Impact", og siden vi lanserte den i februar har den gitt høyere avkastning enn det generelle aksjemarkedet. Man kan altså både investere og bidra til økt bærekraft, og kombinere dette med meget konkurransedyktig avkastning. Eksempler på norske børsnoterte selskaper som faller inn under løsningsselskaper er Tomra som bidrar til gjenvinning og Scatec Solar som bygger og drifter solcelleparker. Det er et alternativ flere burde se på. Men å kritisere Jonas Gahr Støre for å investere familieformuen i arbeidsplasser, hvor en marginal del er lovlige selskaper som driver en lovlig og verdiskapende tjeneste, men like fullt er i en bransje AP er politisk uenig i er bare plumpt og kunnskapsløst.

Mediene bør heve nivået, mens kapitalen bør flyte til aksjemarkedet generelt, og løsningsselskaper spesielt.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg