Slik fungerer pensjon for bedrifter

avatar

Skrevet av Finansco Pensjon - 08 mars, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Slik fungerer pensjon for bedrifter. Arbeidsgivere er lovpålagt å spare til pensjon for sine ansatte. De fleste bedriftene i privat sektor velger en enkel innskuddspensjon.

Minimumskravet defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP). Men det er fullt mulig å gi de ansatte en bedre pensjon, samt bygge på med andre produkter som kan sikre de ansatte og bedriften i tilfelle død, uføre eller sykdom. 

Hovedtrekkene er som følger:

Lovens minstekrav (OTP)

  • Minimumskravet til pensjonsordningen defineres av loven om Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP).
  • Kort oppsummert fra loven så skal det spares minimum to prosent av lønnen for all inntekt til den ansatte mellom 1 og 12 G. G=grunnbeløpet blir endret hvert år og ligger nå på 93 634 kroner. Det skal spares for alle ansatte fra fylte 20 år og som jobber fra 20 prosent stilling og oppover. I sparingen inngår det også innskuddsfritak. Dette er forsikringsdelen av produktet og sikrer at den ansatte får spart til pensjon dersom den ansatte blir sykmeldt i over ett år.
  • Ansatte som slutter etter 12 måneder har krav på å få med seg de oppsparte midlene.

Slik fungerer pensjon for bedrifter-2_2000x1333

Dersom du ønsker en bedre ordning for dine ansatte

  • Bedriften står fritt til å spare mer enn minimumskravet som er på to prosent. Man kan spare helt opp til syv prosent dersom man ønsker dette.
  • For høytlønnende i bedriften kan man ha en egen ordning der man kan spare helt opp til 25%, men da kun for årslønnen mellom 7,1 G og 12G.
  • En fin ting å gi til sine ansatte kan være å ha en ordning med sparing fra 0G istedenfor 1G. Det får størst innvirkning for de lavtlønnede i bedriften. Du kan også velge å ha pensjonsordninger for de som arbeider i mindre enn 20 prosent stiling og de under 20 år, samt at bedriften også kan velge å la den ansatte som har jobbet mindre enn 12 måneder få med seg sin oppsparte pensjon.
  • Hvorfor ikke gi en bedre ordning istedet for lønnsøkning?

Viktige tilleggsordninger

  • Sykelønn og Uførepensjon er tilleggsdekninger til innskuddspensjonen. Ved sykelønnsdekning sikrer du lønnen til den ansatte utover det NAV betaler ut.
  • Uførepensjon gir en ekstra utbetaling ved uførhet eller langtidssykdom. Utbetalinger som kommer i tillegg til det den ansatte får fra NAV. Det er også mulig å tegne en uførepensjon med barnetillegg samt ektefelle og samboertillegg.
  • Her står man fritt til å velge om noen eller alle i bedriften skal tegnes inn.

Kategorier: Pensjon


Finansco Pensjon
Skrevet av Finansco Pensjon

Finansco Pensjon følger opp din sparing for deg, og sørger for at sparingen er strukturert på best mulig måte etter gjeldene regelverk og rådende markedssituasjon. Vi blogger om temaer som omhandler pensjon, både privat sparing og tjenestepensjon.


Tidligere innlegg