Er det særlige grep du bør ta for økonomien din før nyttår?

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 06 desember, 2021

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Nå nærmer vi oss 2022 med stormskritt, og det er på tide å ta en gjennomgang av din personlige økonomi før årsskiftet. Her følger noen punkter til ulike grep du kan vurdere. Skatt er her hovedfokus. Strømprisene er jo også et veldig aktuelt punkt for tiden, men ikke noe vi diskuterer i dette innlegget.

  1. Skatt på utbytte fra AS til privat hånd øker fra dagens 31,68 % til 35,2 % på nyåret. Noen stiller seg da spørsmålet om man bør fremskynde et utbytte i år heller enn senere slik at man reduserer utbytteskatten sin. Isolert sett på skatt så bør man det, men her er det flere hensyn som bør vektes – blant annet tap av renters renteeffekt ved fremskynding av skatten. Midlenes tidshorisont er altså et viktig hensyn. Hva midlene skal brukes til er et annet. Som en tommelfingerregel bør du ha mindre enn 3 års horisont på midlene som er plassert i verdipapirer i AS-et for at det skal lønne seg å gjøre et utbytte nå enn senere.

  2. Selge aksjer eller fond før nyttår? Er planen uansett å selge rundt nyttår kan det være smart å selge aksjer eller fond med gevinst i 2021 og vente med salg som gir tap til 2022. Dette er motsatt av hva vi normalt ville anbefalt, men forskjellen nå er en endring i gevinstbeskatning/fradrag på tap fra dagens 31,68 % til 35,2 % ved nyttår.

  3. Skal alle trykke på salgs-knappen, enten på denne eller den andre siden av nyttår? Nei, det gjelder nok de aller færreste egentlig. Det er kun et poeng for dem med kort tidshorisont på sine plasseringer.

  4. Rydd opp i juridiske avtaler. Har du ordnet med fremtidsfullmakt, testament, samboerkontrakt eller ektepakt? Hvis ikke så kan det være greit å få på plass før heller enn siden. Lag gode avtaler «mens solen skinner».

  5. Har du langsiktige midler på bankkonto? I så fall bør du vurdere en annen plassering av disse. Renten på bankkonto er nå lav, og den er forventet å være lav fremover. Faktisk er den så lav at inflasjonen gjør at kjøpekraften til dette bankinnskuddet reduseres hvert år. altså et garantert tap. Ved en plassering av disse så kan risiko styres inn mot eget ønske.

  6. Er du trygg på at du har en god boliglånsrente? Sjekk hva konkurrerende banker gir sine kunder, og hva du får hos din. Undersøk på finansportalen.no for å få et sammenligningsgrunnlag. Bankene gir sjeldent god/lavere boliglånsrente med mindre man spør.

  7. Er du i 50- eller 60-årene og mangler en god formuesplan for økonomien og plasseringene dine kan overgangen til nytt år være en god anledning til å få nettopp dette. Undersøk med flere enn banken din, gjerne en uavhengig formuesforvalter, for å få et sammenligningsgrunnlag. Dette er hos de fleste uforpliktende og kostnadsfritt.

  8. Har du eid fondsplasseringer en stund, men er litt usikker på hvordan denne porteføljen står seg i en sammenligning med andre? Da er det sannsynligvis på tide å gjøre en slik sammenligning.

RSM Advokatfirma har skrevet et gjesteinnlegg her om utbyttebeskatning, og som går litt mer i dybden av denne enn det vi gjør i våre generelle punkter over.

Om du er usikker på hva som gjelder for deg så anbefaler vi at du spør noen som kjenner din økonomiske situasjon og som har nødvendig faglig kompetanse til å gi deg en god tilbakemelding.

Kategorier: Formuesforvaltning

New call-to-action

Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg