«Sell in May» - gjelder det fortsatt?

avatar

Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA - 15 juni, 2023

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

For to år siden skrev jeg en bloggartikkel om sesongeffekten i aksjemarkedene. Med sesongeffekten menes det at det over tid er perioder av året som i snitt gir bedre avkastning enn den øvrige perioden av året. Historisk sett er dette godt dokumentert både akademisk og av markedsaktører. 

I artikkelen skrev jeg blant annet at denne effekten så ut til å være avtagende i Norge. Har trenden fortsatt, eller er sesongeffekten noe som fortsatt er verdt å hensynta? Er den noe som fortsatt kan utnyttes? I en teoretisk verden skal jo ikke slike fenomener som sesongeffekten vedvare. Men det har den gjort – lenge. 

Kan det også være at sesongeffekten bare er en tilfeldighet og kan forsvinne med tiden, slik flere andre finansmarkedsfenomener har gjort?  

Først litt mer om sesongeffekten i aksjemarkedene. Perioden fra desember til mai har historisk sett gitt vesentlig bedre avkastning enn perioden fra mai til november. Ta for eksempel Oslo Bør, fra januar 1996: Hadde du investert fra desember til mai hvert år, hadde du hatt en akkumulert avkastning på 1034 %. En investering fra mai til november ville gitt deg en akkumulert avkastning på kun 7 %. Forskjellene henger nøye sammen med periodene hvor de store børskrasjene har funnet sted.

Grafen under illustrerer denne utviklingen.    

image005

For to år siden kommenterte jeg at sesongeffekten i Norge så ut til å være avtagende. Med nye oppdaterte tall ser jeg mindre spor av denne effekten, faktisk omvendt tendens for de siste 5 årene og en mer moderat positiv effekt for de siste 10 årene, sett i forhold til de siste 15-23 årene. Er noe i ferd med å endre seg?

I løpet av disse to korte periodene ligger riktignok børsfallet våren 2020, hvor Oslo Børs falt med nærmere 33 %. Børsfallet, som ble utløst av Corona-pandemien, påvirker selvsagt tallene ganske mye for en såpass kort periode. Samtidig er børsfallet i mars 2020 blant de få større børsfallene som har skjedd i perioden desember til mai siden 1996. Jeg er derfor litt forsiktig med å konkludere den ene eller andre veien om mulige endringer. 

Men jeg observerer vesentlig forskjeller, tilfeldig eller ikke, i avkastning mellom starten av perioden og de senere årene. Om dette er tilfeldig eller om den kjente sesongeffekten kan være i ferd med å bli historie, vil kun fremtiden vise. Vil de store børsfallene i Norge og verden fortsette å skje på høsten slik som før? Det er vanskelig å begrunne at fallene kommer på høsten, annet enn at de stort sett har gjort det frem til nå.

Grafen under viser periodeavkastningen for de to sesongene for ulike tidsperioder. Forskjellen i sesongavkastningen er klart avtagende: 

Grafen under er en annen måte å illustrere sesongeffekten på. Denne er for globale aksjer, og tallene her går helt tilbake til 1969. Her ser vi den månedlige mer-/mindreavkastningen i forhold til et månedlig gjennomsnitt. Igjen, perioden fra desember til mai ser i sum bedre ut enn perioden juni til november.

Et kjent sitat, ofte tillagt forfatteren Mark Twain, lyder som følger: «there are three kinds of lies; lies, damned lies and statistics».  

Innen finans brukes statistikk i omfattende grad. Tankegangen er at det som har skjedd mange ganger før, har en større sannsynlighet for at vil gjenta seg også i fremtiden. Det kan man investere etter. Sånn sett kan dette i mange tilfeller også bli selvoppfyllende gjennom hvordan investorene investerer.  En del tilsvarende observerte fenomener har over tid forsvunnet, nettopp fordi alle skal forsøke å utnytte muligheten – og med det heller ødelegger effekten enn å utnytte den. Da forsvinner gjerne prediksjonskraften i statistikken.  

Når det gjelder sesongfaktoren, er den i vesentlig grad basert på at de store børsfallene de siste 50-70 årene har skjedd på høsten. Er det et gjentagende mønster, eller er det mer tilfeldig enn mange er villig til å innse? Foreløpig er den lange historikken på sesongfaktorens side, men trenden har kanskje fått flere spørsmålstegn etter de siste årenes utvikling. Det blir uansett interessant å se når denne analysen oppdateres igjen om noen år. 

Kategorier: Marked og Finans


Kjetil Gregersen, CFA
Skrevet av Kjetil Gregersen, CFA

Kjetil er Senior Porteføljeforvalter hos Finansco. Kjetil har lang og variert erfaring fra både porteføljeforvaltning, finansrådgivning og styrearbeid. Kjetil har en MSc i Economics and Business Administration fra NHH. På fritiden liker Kjetil å lese, se på fotball og utforske nye temaer som interesserer han.


Tidligere innlegg