Silver: Kundene har godtatt løsningsforslaget

I begynnelsen av november kom det frem at administrasjons­­styret til Silver la frem et løsnings­­forslag for kundene. Forslaget innebærer at Silvers forsikrings­­avtaler, sammen med resten av selskapet overføres til Storebrand Livs­­forsikring AS. For at forslaget skulle bli vedtatt, og sendes inn til Finans­­tilsynet, måtte mer enn 20 % av kundene reise innsigelser mot løsningen. 

 

I går, 11.desember, gikk innsigelse­­fristen for løsnings­­forslaget til administrasjons­­styret ut. Av 18.500 Silver­­kunder har kun 26 reist innsigelser. Videre vil administrasjons­­styret vil nå søke om godkjenning fra Finans­tilsynet for over­dragelsen av Silver­­porteføljen. Dersom alt går etter planen vil over­føringen til Storebrand kunne skje tidlig i 2018.

 

Eleni Figenschou er faglig leder for pensjon hos Finansco.

Løsnings­­forslaget kort oppsummert:

  1. Alle fripoliser konverteres til FMI, fripoliser med investerings­­valg, tidlig 2018.
  2. Storebrand kjøper Silver starten av i 2018. IPA-Link og pensjons­­kapitalbevis (PKB) vil fortsatt ligge Silver, men med Storebrand som eier av Silver.
  3. Senere i 2018 vil Silver fusjoneres inn i Storebrand, og bli ett selskap.

 

Nedsettelsen av krav vil mest sann­synlig ende et sted mellom 0,25% og 1,25%. Dette er en stor kontrast til 30 % – 50 % slik det ble forespeilet av forbruker­­rådet i VG, august 2016.

Silver­­kundene med pensjon under utbetaling, som har fått redusert pensjon med 50 % i perioden fra administrasjons­­styret tok over 17.02.17, vil få full etter­­utbetaling rundt årsskiftet 2017/2018.

 

Finansco mener:

Dette er en god løsning for kundene! Likevel opp­fordrer vi de som får sine fripoliser konvertert til fripoliser med investerings­­­valg (FMI) om å være oppmerksomme på følgene av å ha investerings­­­valg. Investerings­­valg betyr at du selv bestemmer hva, hvor og når den oppsparte kapitalen på din avtale skal være investert. Dette betyr at det kan være fryktelig dumt å lukke øynene og håpe på det beste. Vårt råd: Søk råd!

  • Du er selv ansvarlig for oppfølgingen av dine pensjons­­midler!
  • Investerings­­profilen din sier noe om hvor stor andel av beholdningen du burde ha i aksjefond, og andelen du burde ha i rentefond.
  • En tommelfinger­­regel er: Har du lang tid igjen til pensjon kan det være fordelaktig å ha en høy andel av sparingen i aksjefond. Dersom du har begynt pensjons­­utbetalingene, eller nærmer deg pensjons­­alder kan det være mer hensikts­­messig å øke rente­­andelen, for å få lavere verdi­­svingninger.

 

Ta kontakt med en Finansco­­rådgiver for å få vite hva dette betyr for deg, og hva akkurat du burde gjøre.

Pensjon er ikke penger du vil spille med. Søk råd i tide!

Meny