Skatt - Realisert gevinst i 2021?

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 30 mars, 2022

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Det er igjen tiden for økonomisk selvransakelse nå som skattemeldingen er sendt ut. Vi har fått et par spørsmål fra kunder ifbm det som i skattemeldingen fremstår som en oppjustering av skattepliktig avkastning fra aksjefond, så derfor tenkte vi at det muligens var flere som hadde spørsmål til dette. Derav dette korte innlegget.

Oppjusteringsfaktor

Skattesatsen for gevinstbeskatning av aksjefond for 2021 er 31,68 %. Denne prosentsatsen er en kombinasjon av en oppjusteringsfaktor (1,44) + skattesats for alminnelig inntekt (22 %).

Vi har tidligere vært vant å se at skattepliktig avkastning multipliseres direkte med skattesatsen for å regne ut gevinstskatten. Nå som denne skattesatsen har blitt en kombinasjon av både en oppjusteringsfaktor og skattesatsen for alminnelig inntekt, så har det blitt vanligere å se at gevinstskatten regnes i to steg heller enn ett. Man oppjusterer altså først gevinsten, og så multipliseres den oppjusterte gevinsten med en lavere skattesats (altså skattesatsen for alminnelig inntekt) for å komme frem til 31,68 % gevinstbeskatning på avkastning fra aksjefond. Det virker litt tungvint, det er riktig, men det er i hvert fall slik det gjøres.

Eksempel:

Om det er realisert en gevinst på kr 100, blir skatten som skal betales av dette kr 31,68.

I skattemeldingen går de dog via oppjusteringsfaktoren på en egen linje, og så ganges summen med 22 %. Altså: kr 100 i gevinst, oppjustert med kr 44, som så samlet sett ganges med 22 %.

Sum: kr 31,68.

Spørsmålene vi har fått basert på dette bygger på en frykt/misforståelse om at både kr 100 og kr 44 skal ganges med 31,68 %, men det stemmer altså ikke. Det er bare at dette har blitt en «to-trinns-øvelse» sammenlignet med hvordan det har vært tidligere.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg