Skattemeldingen er nå tilgjengelig!

avatar

Skrevet av Christian Kallevig Arnesen - 16 april, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

April er måneden for selvransakelse, med skattemeldingen er nå kommet til de aller fleste.

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får i år helt ny skattemelding. I dette innlegget skal vi se nærmere på de viktigste endringene.

Når gjøres skattemeldingen tilgjengelig?

Hvor det tidligere var slik at skattemeldingen ble tilgjengelig på samme tidspunkt for alle, vil den i år bli gjort tilgjengelig på ulike tidspunkter mellom 18. og 31. mars. En del får altså tilgang til skattemeldingen sin tidligere enn normalt.

Er du skyldig eller får du igjen?

Øverst i skattemeldingen i år vil du finne foreløpig beregning av det du har betalt i skatt, og hva du får igjen eller må betale tilbake.

Skatteoppgjøret blir tidligere tilgjengelig

Allerede fra 26. mars starter utbetaling av et eventuelt skatteoppgjør. Dette skal for alle bli håndtert i perioden 26. mars og 22.juni.

Tema heller en poster – den kanskje største endringen

I tidligere år lå opplysningene sortert under ulike poster (punkter) i skattemeldingen/selvangivelsen, men fra og med i år er disse opplysningene samlet i temaer. Under hvert tema finner man opplysninger som naturlig hører sammen. For eksempel er opplysninger om bank og forsikringer samlet under temaet «bank, lån og forsikring». Her kan du se hvilke poster som har blitt til hvilke tema.

Bedre (?) veiledning

I den nye skattemeldingen blir du også veiledet direkte i selve skattemeldingen. Dette vil sannsynligvis gjøre utfylling og endring i skattemeldingen enda enklere enn tidligere.

30. april

Dette er fristen for å endre og levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt – lønnstakere og pensjonister. Det er også fristen for å søke en eventuell utsatt leveringsfrist for disse. For andre viktige datoer og frister, se her for skatteetatens skattekalender.

200507_image_900x300

Ferdigutfylt, men det er ditt eget ansvar at opplysningene er korrekte

Det aller meste av opplysninger er ferdigutfylt i skattemeldingen, og for mange er det ikke noe å endre eller justere. Det er allikevel slik at det er ditt eget ansvar at opplysningene som er innrapportert er korrekte, så dobbeltsjekk gjerne opplysningene opp mot årsrapporter, lønnsslipper og annet.

Tips

Skatteetaten sine hjemmesider (om skattemeldingen) gir mye og god informasjon om du skulle være i tvil.

Også i år bidrar Finansco i en større skatteutgave av magasinet Dine Penger. Dette er i april-utgaven, og de ulike artiklene som omhandler skatt vil blant annet ta for seg hvordan man best kan innrette sin formue basert ut ifra skattemessige hensyn – i hvert fall helst å unngå skattetabbene. Det kan altså lønne seg å kjøpe aprilutgaven av Dine Penger – enten digitalt eller det fysiske magasinet.

Kategorier: Skatt

New call-to-action

Christian Kallevig Arnesen
Skrevet av Christian Kallevig Arnesen

Christian er partner og senior formuesforvalter hos Finansco. Han sitter i ledergruppen, og har også et ansvar for markedsaktiviteter. Christian blir ofte brukt i media som ekspert innen ulike finansrelaterte tema. Han har arbeidet hos Finansco siden 2009, og har omfattende erfaring innen investeringsstrategier og ledelse. Christian har en master i økonomi, med fordypning i finans, fra Heriot-Watt University, UK.


Tidligere innlegg