I år er skattemeldingens viktigste post fjernet

avatar

Skrevet av Eleni Figenschou - 19 april, 2018

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Fra og med inntektsåret 2017 er muligens skattemeldingens viktigste post fjernet - posten for tilleggsinformasjon, post 5.0. Her kunne du tidligere legge inn tilleggsinformasjon om ulike poster og forhold du var usikker på. Det du opplyste om ville du ikke få tilleggsskatt for, selv om Skatteetaten var uenig i vurderingene dine.

Skattemeldingens viktigste post fjernet

Posten har blitt fjernet fordi den har rett og slett blitt brukt feil. Ifølge Skatteetaten har feltet blitt brukt til å oppgi opplysninger som allerede var, eller skulle ha vært, ført i egen post.

Skatteetaten mener det ikke er behov for posten. Post 5.0 var et fritekst felt hvor du kunne skrive merknader til andre poster. Denne muligheten er nå tatt bort, men du vil fortsatt ha mulighet til å sende et vedlegg til skattemeldingen ved behov.

Du er selv ansvarlig for at opplysningene i selvangivelsen er korrekte!

Sjekk den ferdig utfylte versjonen mot årsoppgaver du har fått tilsendt. Oppdager du feil i årsoppgavene, må du kontakte leverandøren som har utstedt årsoppgaven. Innleveringsfrist for privatpersoner er 30.04.

Aktuelle oppgaver du kan ha fått via brev, e-post, Altinn, digipost, e-boks, nettsidene til oppgavegivere eller nettbank:

  • Sammenstilling av inntekter og forskuddstrekk.
  • Årsoppgave fra borettslag/boligaksjeselskap/boligsameie.
  • Pensjonsoppgave fra trygdeutbetalere
  • Årsoppgave fra banker.
  • Årsoppgave fra forvaltningsselskapet med oversikt over beholdning og realisasjon av verdipapirer.
  • Årsoppgave fra forsikringsselskap.
  • Årsoppgave fra barnehagen/ skolefritidsordning over hva som er betalt.
  • Årsoppgave over gaver du har gitt til frivillige organisasjoner.

Mange har inntrykk av at det er vanskelig å fylle ut skattemeldingen, og de vet ikke hva de skal gjøre. Skatteetaten har tatt grep, og de har laget flere enkle hjelpemidler som er tilgjengelig på nett.

Lurer du på hva arbeidsgiver har rapportert inn, hvilken post noe skal føres på, eller hvilke fradrag du har rett på? Klikk deg inn på linkene å se hvor enkelt det er.

Kategorier: Skatt


Eleni Figenschou
Skrevet av Eleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior formuesforvalter hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.


Tidligere innlegg