Solskinnshistorier fra første halvår i Finansco

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 25 juni, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Finansco sommerblogg: Solskinnshistorier fra første halvår i Finansco. Og et ønske om en riktig god sommer!

Omtrent akkurat nå snur sola, og vi har lagt bak oss et spesielt halvår. Likevel drister vi oss til å sende ut en blogg hvor vi gjennomgår en del solskinnshistorier for oss i Finansco og våre kunder. Dette som en oppfølging til de ukentlige bloggpostene vi sendte ut under det store børsfallet.

Solskinnshistorier har det vært mange av hos oss i år, og selv om det er noen få dager igjen av første halvår vet vi at på tross av børskrakk, pandemi, nedstengt samfunn og hjemmekontor blir dette Finanscos beste halvår noensinne. Gode resultater gir fornøyde kunder. Fornøyde kunder gir nye kunder. Det er når tidevannet renner ut at man ser hvem som står naken tilbake. Takk til alle dere som har anbefalt oss videre!

200625_flower

FinanscoHøyrente - Finansco tok frem de virkelig store bokstavene

Finansco sin renteforvaltning har slått alle storbankenes rentefond og konkurrerende mandater med velg klar margin i år. Avkastning 12,33% hittil i 2020.

 • Vi solgte oss ut av HY-fond og over i likviditet i starten av mars
 • Vi kjøpte HY-fond på svært gunstige nivåer i siste halvdel av mars
 • Finansco Høyrente leveres under porteføljeforvaltningsavtale hos Finansco
 • Direkteavkastningen/effektiv rente er fortsatt 8-10% p.a. i porteføljen

Les mer om solskinnshistorien til FinanscoHøyrente >>>

FinanscoImpact - en solskinnshistorie om bærekraftsinvesteringer

Finansco sitt største satsningsområde er bærerkraftsinvesteringer/Impact Investing. Etter etablering i februar 2019 har Finansco Impact levert høyere avkastning enn globale aksjemarkeder, med lavere svingninger

 • Finansco Impact er opp 5,61% hittil i år
 • Markedets bredest diversifiserte bærekraftsportefølje
 • Et naturlig valg for midler som skal overtas av barn og barnebarn
 • Finansco Impact har denne uken tatt inn nyetablerte fond fra Goldman Sachs og Blackrock i porteføljen

Les mer om solskinnshistorien til FinanscoImpact >>>

Finansco Dynamisk Aktiva-allokering - en solskinnshistorie i krisetider

Finansco utmerket seg under finanskrisen i 2008/2009 med å levere det Finansavisen omtalte som «eventyrlig avkastning». Også under børskrakket under pandemien i 2020 har Finansco utmerket seg med vår strategi for Dymanisk aktivaallokering.

Les mer om solskinnshistorien til Finansco Dynamisk Aktivaallokering >>>

German Property – en solskinnshistorie for Finanscokundene

Finansco har nylig solgt alle aksjer i German Property for våre kunder. Kundene oppnådde i gjennomsnitt 124% avkastning

 • Finansco har vært representert i styret siden 2013
 • Total gevinst 72 MNOK
 • Store deler av gevinsten replassert i Finansco Høyrente
 • Finansco holder øynene åpne for tilsvarende muligheter for våre kunder

Les mer om solskinnshistorien til German Property >>>

Resultatene i Finansco sine 4 solskinnshistorier fra 1. halvår 2020:

 • FinanscoHøyrente: Suverent markedsledende avkastning for rentefond og renteprodukter i Norge. Avkastning 12,33% hittil i år.
 • FinanscoImpact: Bidrar til å kapitalisere selskaper som har målbare resultater mot FNs 17 bærekraftsmål, og med det til en bedre klode. Avkastning 5,61% hittil i år.
 • Finansco Dynamisk Aktivaallokering: Beste fond i sin kategori hittil i år på Oslo Børs sin oversikt. Avkastning 6,58% hittil i år.
 • German Property: Realisert samlet netto gevinst på 72 MNOK for Finansco sine kunder i løpet av første halvår 2020, gjennomsnittlig avkastning 124%

200625_graph-sun

Dette var 4 solskinnshistorier fra Finansco på vei inn i sommerferie, og etter endt første halvår 2020. De fleste av oss vil huske dette halvåret veldig lenge, og vi har den dypeste respekt og forståelse for at situasjonen for mange har vært både vanskelig og utfordrende. Vi er midt inne i en svært dyp resesjon, og det medfører både høy arbeidsledighet og sosiale utfordringer. Men for vår lille bedrift har altså dette gått veldig bra. Arbeidsplassene i Finansco er trygge, vi har sunn og lønnsom drift og vi har tenkt til å utvide ytterligere i løpet av høsten.

Vi er forberedt på børsuroen og turbulensen vi tror vil blusse opp igjen. Og vi er nok en gang på vårt beste når markedene er på sitt verste, i hvert fall relativt sett.

Det er mange gode grunner til å være kunde hos oss, men det viktigste vi prøver å oppnå er trygghet hos kundene våre for at vi ivaretar deres interesser, og frigjør deres tid.

Vi skaper ikke formuer - vi foredler dem!

Ha en riktig god sommer!

----------------------------------

FinanscoHøyrente – Finansco tok frem de virkelig store bokstavene

Når man har jobbet noen år i finansbransjen og med finansielle markeder, blir man etter hvert relativt ydmyk for markedsutviklingen. Skråsikkerheten forsvinner, og man vil neppe finne erfarne analytikere, formuesforvaltere eller fondsforvaltere som går ut med veldig harde og bestemte anbefalinger ofte, og med korte mellomrom. Skal man være troverdig bør man spare de virkelig store bokstavene til sjeldne anledninger. Undertegnede har gått ut med virkelig store bokstaver 2 ganger i løpet av Finansco sin snart 12-årige historie. Den første var i 2009, midt under finanskrisen. Aksjene var da så billige, at vi mente at man enten kunne kjøpe aksjer, eller spade og hermetikk, og grave seg ned, i den tro at verden ville gå under, eller i hvert fall at det finansielle systemet ville rakne totalt. For de som er glad i nøkkeltall var P/B på Oslo Børs kommet under 0,8 og man kunne handle DNB-aksjer for under 20 kroner. Dette beskrev jeg da som "Den beste kjøpsmuligheten på mange tiår", og argumentasjonen er faktisk relativt lett igjenkjennbar fra hvorfor vi også i bunn av denne krisen anbefalte å kjøpe seg opp i aksjefond.

 • Aksjemarkedene er en indikator for realøkonomien, ikke motsatt, og aksjemarkedet starter klatringen før vi ser klar bedring i makrotallene.
 • Myndighetene har satt i gang kraftige hjelpetiltak, og effekten av rentekutt er kraftige.
 • Oppgangen kan komme fort, og med en styrke som vil overraske mange.

Mens det var prisingen i aksjemarkedene, og utsiktene til ekstraordinært høy avkastning i aksjefond som fikk oss til å dra fram de virkelig store bokstavene våren 2009, var det kreditt/høyrentemarkedet som dro frem det samme 11 år senere. I Mandagsbrevet i uke 14, som ble sendt ut 30. mars, het det at:

«FinanscoHøyrente er derfor en strategi som bør være egnet for mange i tiden som kommer. Eller mer direkte: Kjøpsmuligheten vi nå ser i norsk og nordisk HY vil man kanskje oppleve 2-3 ganger i løpet av sin voksne alder.»

200625_hoyrente

De som er interessert i bakgrunnen for hvorfor vi fikk det vi oppfattet som en så betydelig feilprising av kreditt/høyrentefond kan lese tidligere blogger. Men FinanscoHøyrente må sies å ha vært en voldsom suksess, og en solskinnshistorie. Når modellen vi grunnleggende forvalter etter, og som Kjetil Gregersen har utviklet, tok oss ut av risiko og over i likviditet i FinanscoHøyrente i starten av mars, var det et grep som skaffet oss handlingsrom. Det er også en fordel med aktiv/diskresjonær forvaltning på vår nye plattform – FinanscoOnline – som gir oss tilgang til ca. 150.000 verdipapirfond, at vi kan fatte investeringsbeslutninger på vegne av dere som kunder, uten å måtte hente inn eksplisitt ordre for bytte av fond. Porteføljeforvaltningsavtalen styrer hva vi kan gjøre, og det ligger i vårt mandat å kunne handle når det gjelder. Med svært likvide midler i et marked som imploderte, hadde vi skaffet oss handlingsrom til å utnytte det vi oppfattet som nok en «beste kjøpsmulighet på mange tiår», og vi kjøpte oss inn i et høyrentemarked som på dette tidspunktet ga en effektiv rente på i overkant av 15% p.a. Det var på mange måter en «no brainer» på linje med aksjer i 2009, for de som evnet å holde hodet kaldt, ikke var fullinvestert fra før (sitt stille i båten), og tok frem kalkulatoren.

Resultatet?

FinanscoHøyrente har i skrivende stund gitt 12,33% avkastning hittil i 2020. Storbankene og øvrige forvalteres rentefond og rentemandater har knappest gitt avkastning hittil i år, og DNB High Yield indeks (NOK hedget) er ned 3,61% i samme periode.

De som kastet seg på vår anbefaling ved inngangen til april har fått høyere avkastning i FinanscoHøyrente på tre måneder, enn man normalt får på to år i kredittfond. Selv om den voldsomme kjøpsmuligheten er tatt ut i form av kursgevinst, gir FinanscoHøyrente fortsatt en effektiv rente på om lag 10% p.a. Vi oppfatter fortsatt dette som den klart mest attraktive investeringen for de som er opptatt av risikojustert avkastning.

FinanscoImpact – en solskinnshistorie om bærekraftsinvesteringer

For snart 3 år siden hadde vi internmøte i Finansco, hvor vi drøftet hva som kunne bli den neste megatrenden, og hvilket område vi ønsket å satse ekstra hardt innenfor. Det er ikke alltid vi er enige i alt internt hos oss, men det var unison oppslutning om at vi skal forsøke å ta en ledende rolle innenfor investeringer i løsningsselskaper, altså selskaper som har målbare resultater mot FNs bærekraftsmål, og som bidrar til en bedre klode. «Impact Investing» startet innenfor «private equity», altså de som investerer i unoterte selskaper. Investeringsformen kan beskrives som å ta det et steg videre fra de som ekskluderer investeringer i selskaper som driver med ting som er negative/skadelige. (Våpenproduksjon, barnearbeid etc, noe mange gjør). Bransjestandard er mer eller mindre å følge SPU sine etiske retningslinjer. Impact Investing er å gå mye lenger, og spisse investeringene mot selskaper som gir målbare positive resultater. Eksempler på norske løsningselskaper er Tomra som driver med gjenvinning, og Scatec Solar som utvikler og drifter solcelleparker.

Vi tror denne typen investeringer fortsatt er i startfasen av en megatrend. Det betyr også at man unngår investeringer i flyselskaper, olje, oljeservice etc. I takt med at konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer blir stadig mer synlige, vil fokuset på løsningsselskaper øke ytterligere.

For at et fond skulle være investerbart for FinanscoImpact, må vi krysse av på samtlige punkter under:

 • Forståelse av at ESG er et verktøy som både kan redusere nedside-risikoen samt generere meravkastning.  Fokus skal være på positiv ESG, dvs. hvilke selskaper som skal inkluderes, mer enn hvilke som skal unngås.  ESG skal være en integrert del av forvaltningen, fra start til slutt. Forvalterne må vise forståelse for forskjellen mellom vesentlige og ikke-vesentlige ESG faktorer for de enkelte selskapene som de investerer i.
 • Fondet skal investere i løsningsselskaper. Dette er selskaper som tilbyr produkter og tjenester som bidrar til å løse FNs 17 bærekraftsmål innen 2030.
 • Fondet skal som en del av virksomheten «Engage» - engasjere seg i porteføljeselskapene på en slik måte at disse selskapene i enda større grad bidrar til FNs bærekraftsmål.
 • Resultatene fra investeringsvirksomheten, samt det aktive engasjementet som fondet har mot porteføljeselskapene (og andre selskaper), skal kunne måles og rapporteres. Dette er «Impact» biten i hver av fondene.

Utviklingen i markedet for Impact fond følges løpende. Både for å se hva som kommer av nye fond til markedet, endringer i bemanning og hvordan fondene i kandidatporteføljen utvikler seg i forhold til fondene i vår egen Finansco Impact portefølje, er forhold som evalueres.

200625_impact

Endringer i FinanscoImpact:

Vi har denne uken investert i to nye fond i FinanscoImpact, og solgt ett.

Fondet «DPAM Invest Equities Sustainable Food Trends» har vært i Impact-porteføljen siden oppstart, det vil si nesten halvannet år. Sammenlignet med sin egen referanseindeks har fondet vært svakere, og det har også tapt mot det brede globale aksjemarkedet.  Vi har derfor solgt fondet.

Fondet som tas ut, erstattes av 2 nye fond, «BlackRock Global Impact» og «GS Global Environmental Impact Equity.  GS står for Goldman Sachs.

Her har altså to av verdens ledende kapitalforvaltere etablert fond innenfor vårt hovedsatsingsområde, og Finansco er blant de første som plukker opp dette, og investerer. Begge fondene er etablert i løpet av dette halvåret, og vi ser på dette som nok en bekreftelse på at vår antakelse stemmer – Impact Investing kommer til å tiltrekke seg stadig mer kapital. Akademiske studier viser også at fond tenderer mot å gi best relativ avkastning i første delen av sin levetid.

Videre viser det også hvor viktig det er å ha et bredt fondsunivers, og også der er FinanscoOnline markedsledende.

Finansco vil fortsette å se etter nye interessante fondsetableringer (de vil det trolig komme mange av, dette er en megatrend), og vi vil søke å være investert hos de beste forvalterne. Det gir for oss vesentlig mer mening å investere i en bredt diversifisert portefølje av løsningsselskaper (FinanscoImpact inneholder 12 ulike fond, fra 12 ulike kapitalforvaltere) enn å kjøpe det ene bærekraftsfondet de fleste storbankene opererer med.

Resultatet?

FinanscoImpact er opp 5,61%, mens verdensindeksen er opp 2, 98% hittil i år. Impact porteføljen utmerket seg med å falle mindre enn det generelle markedet når vi hadde børskrakk i vår, og siden oppstart i februar 2019 har Finansco Impact utkonkurrert verdensindeksen med 5,7 prosentpoeng.

Hva og hvilke selskaper vil du investere barna og barnebarnas penger i?

Finansco Dynamisk Aktivaallokering – en solskinnshistorie i krisetider

Forvaltningsdelen av Finansco ble etablert på en strategi om at det er bedre å gå ned på aksjeandelen når markedet blir dyrt og utsiktene til avkastning blir dårlig, enn å prøve å finne aksjer som faller mindre enn det generelle markedet. Sånn tenker vi fortsatt, og dette kaller vi «dynamisk aktiva-allokering». Forrige gang vi hadde en virkelig stor undervekt av aksjer var i 2008, før vi var aggressive på aksjekjøpene våren 2009 (beste kjøpsmulighet på mange tiår). Finansavisens nettutgave beskrev da forvaltningen til å ha gitt "eventyrlig avkastning". Den eventyrlige avkastningen kom ikke som følge av at vi var veldig gode på å plukke verken aksjer eller aksjefond. Den stammer fra samme strategi som vi også benyttet denne gangen – vi hadde mye å kjøpe for når markedet ble billig.

I løpet av 2019 opplevde vi at markedet ble stadig dyrere, uten at selskapenes inntjening eller fremtidsutsikter etter vår vurdering kunne forsvare dette. Så vi gikk glipp av en del avkastning ved å stadig øke rente- og kontantandelen i vår dynamiske aktivaallokering høsten 2019 isolert. Men det førte også til at vi hadde 80% i relativt sikre rentepapirer og en aksjeandel på 20% når pandemien kom, og børskrakket var et faktum. Kollega Christian Arnesen traff meget godt, når han omtrent nøyaktig på bunnen i midten av mars, ga det usedvanlig klare rådet "kjøp aksjefond nå" i Finansavisen. Dette markedssynet ble da også reflektert i vår dynamiske allokering, vi kjøpte oss kraftig opp i aksjer, på et veldig gunstig tidspunkt.

200625_fda

I motsetning til i 2009 ble imidlertid aldri børsene veldig billige denne gangen. For all del, P/B på ca. 1,3 på Oslo Børs er normalt et veldig godt kjøp. Men vi har beholdt ca. nøytralvekt siden vi kjøpte oss opp fra kraftig undervekt, og var aldri i nærheten av «all in» i aksjer denne gangen. Vi skrev at strategien "vente og se" ville være en dårlig strategi også denne gangen når det stod på som verst, og vi gjorde gode kjøp. Men vi har også vært opptatt av å ha midler tilgjengelige for kjøp dersom det virkelig ble billig, som i 2008/2009. Dette gjelder fortsatt. Børsene er nå langt fra billige, og vi vurderer å redusere risiko snarere enn å øke den akkurat nå. De meget godt timede kjøpene våre er en solskinnshistorie å ta med seg inn i sommeren. Men det kan fort komme «høststormer» i aksjemarkedet før vi skriver 2021. Og Finansco har da midler å kjøpe for.

Resultatet?

Finansco topper Oslo Børs sin oversikt over avkastning for 2020 med klar margin

German Property – en solskinnshistorie for Finansco-kundene

I 2001 (dot.com og dott gikk) startet jeg i finansbransjen, og det var i den spede begynnelsen til det som etter hvert ble et frittstående alternativ til bankene og forsikringsselskapenes distribusjon av spareprodukter, så sitt lys i Norge. Vi solgte i all hovedsak så dyre spareprodukter som mulig, siden hele incentivordningen/lønn var knyttet til provisjon stammende fra returprovisjoner, regulering hadde vi knappest hørt om, og internasjonale storbanker og forvaltere stod klar med gullkortet for å ta oss med på smøretur og fest. Sistnevnte var særlig gjeldende i perioden fra 2003-2007, og det hele kulminerte i et voldsomt salg av unoterte «eiendomsfond» (som i praksis ikke var fond i det hele tatt, men unoterte aksjeselskaper) som ble distribuert til kjøpelystne og overoptimistiske småsparere, sammen med ubegripelige spareprodukter med 3-bokstavs-forkortelser som «AIO» og «BMA». Tulleproduktene finnes i dag også, i dag har de navn som «Warrant hyfsade bolag sprinter 17309» eller «Aksjekupongbevis», «Autocalls», «CFD», «Binære Opsjoner» eller man skal forledes til å tro at kryptovaluta av ymse slag er en investering. I motsetning til alt dette spekulative tullet man bør holde seg unna, er eiendom en reell aktivaklasse som kan passe også i en «ikke-profesjonell» investors portefølje.

For god ordens skyld, jeg kjenner ingen profesjonelle investorer kjøper noe av det jeg omtalte som tulleprodukter.

Men boomen av unoterte eiendomsaksjer, fordekt som «eiendomsfond» som ga voldsomme inntekter for de som tilrettela og solgte dem mot slutten av 00’ tallet, var voldsom. Og når støvet la seg ga det muligheter i 2. håndsmarkedet. Finansco ble etablert såpass sent at vi i 2011 hadde forstått at det var en bedre idé å kjøpe likvide reelle eiendomsfond, eksempelvis Odin Eiendom, i den grad man ønsket eiendomseksponering i verdipapirmarkedet, enn å anbefale overprisede eiendomssyndikater og emisjoner man får kickback fra, til våre kunder. Så det har Finansco aldri gjort. Flere av dere som får dette har vært kunde hos undertegnede helt siden starten av 2000-tallet, og vil dere kjenne igjen at vi løp rundt på generalforsamlinger og stilte en del ubehagelige spørsmål i perioden 2010-2014, siden det som ble solgt inn som eiendomsfond jo var aksjeselskaper og ikke fond, og at disse måtte avholde generalforsamling i tråd med lovverk. Og selvsagt – jeg hadde jo selv også vært med på distribusjonen av «eiendomsfond» hos tidligere arbeidsgivere.

«Corporate Corvenance», eller eierskapsstyring, var mildt sagt begredelig, og i mange selskaper var det temmelig åpenbare interessekonflikter i form av at selskapene var administrasjonsstyrte, forvalterne hadde for mye styremakt, og aksjonærene var småsparere spredt over det ganske land, dårlig organiserte, og bar preg av å være «ikke-profesjonelle» investorer.

200625_gp

German Property var et av de unoterte aksjeselskapene som ble solgt inn som «eiendomsfond», og som ble distribuert i sparebankene og frittstående rådgivere, i bytte mot en voldsom returprovisjon. Idéen var å hente inn penger som skulle brukes til å kjøpe tysk eiendom, og i 2007-2008 var emisjonsmarkedet for «eiendomsfond» så hett at det skulle ikke mer enn 7-8 powerpoint-slides og et ivrig salgskorps til å hente inn flere hundre millioner NOK i egenkapital i 2 omganger. Etter å ha tatt ca. 12% i tilretteleggingsgebyrer/kickback (noe skulle man jo leve av), ble porteføljen kjøpt inn på topp, og villige banker konkurrerte om å tilby opptil 80% belåningsgrad på eiendommene som ble kjøpt inn. Markedet var på topp..

Så kom finanskrisen, og i 2011 var det en ny runde med stor turbulens i markedene.

I 2012 hadde jeg oppdaget at German Property, som jeg hadde vært med å distribuere i 2007/2008, og hadde anbefalt både gode kunder og nær familie å investere i, hadde noe sånt som EUR 80 millioner i kortsiktig gjeld i balansen, og det er var i mine øyne helt uhørt å komme til en generalforsamling å presentere at man ikke hadde kontroll på finansieringssituasjonen. Men i motsetning til i en rekke mer eller mindre tilsvarende «eiendomsfond», fant vi at styret faktisk var både ærlige og troverdige, når de forklarte at de var enige i kritikken, men banken (SEB) hadde trukket seg fra en forlengelse av finansieringen rett før generalforsamlingen. Styret, og styreformann Odd-Einar Christophersen ga et vesentlig mer profesjonelt inntrykk enn gjengse oppfatning fra tilsvarende tilstelninger, og selskapet responderte på min relativt ramsalte kritikk, med å tilby at forvalterplassen i styret ble frafalt, og jeg fikk styreplass fra 2013.

I perioden 2013-2016 var det lav omsetning av German Property aksjer, men vi anbefalte kjøp, aksjekursen lå i området rundt NOK 5. per aksje. Styret og administrasjonen jobbet intenst med å få kontroll på gjeldssituasjonen, og brukte all likviditet på å nedbetale gjeld. Men Finansco kjøpte en del aksjer. På generalforsamling i 2016 ble styret og selskapet forsøkt kuppet av en gruppering som kom med en rekke usannheter og ville slakte selskapet, og kuppe styret. Men takket være blant annet mobilisering fra Finansco sine kunder ble dette avverget. Og definitivt – heldigvis!

Fra 2017 har Finansco kjøpt seg opp til 25% eierandel i German Property for kundene våre, og utelukkende anbefalt kjøp av aksjen. Utbyttestrømmen har siden 2018 vært voldsom, selskapet har totalt utbetalt i overkant av NOK 14 per aksje i form av utbytte og tilbakebetaling av aksjekapital til eierne.

Vi har de siste ukene realisert alle posisjoner i selskapet, og solgt oss ut til en eier som er i ferd med å ta kontroll over selskapet. Etter betydelige realiseringer av eiendom besitter German Property nå kun 7 eiendommer, men har en aksjonærbase på over 300 aksjonærer.

Resultatet?

German Property har gitt i gjennomsnitt 124% avkastning for Finansco kundene som har fulgt våre råd, og ingen av disse har tapt penger på investeringen. Det gikk an å tjene penger på «eiendomsfond» likevel, men man må velge med omhu. Og Finansco mener fortsatt at man kommer veldig langt med en likvid portefølje bestående av aksje- og høyrentefond, og vil ikke bli distributør for noen, langt mindre tilretteleggere av KRAFTig overprisede unoterte eiendomssyndikater/eiendomsaksjer.

German Property fremstår totalt sett som den beste kjøpsanbefalingen i Finansco sin historie.

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg