Tjenestepensjon – hvilke tabber må du unngå

pensjonstabbene

Pensjonstabber kan få negative konsekvenser – både for den ansatte og for bedriften. Vi tar for oss noen av tjenestepensjonstabbene du som arbeidsgiver bør unngå – og hvilke konsekvenser det kan få om du ikke gjør det.

O i OTP står for Obligatorisk

Pensjonssparing hos bedriften er enten ytelsesbasert pensjon (gammel ordning) eller innskuddspensjon (ny ordning). Innskuddspensjon forkortes ofte med ITP. Bedriften sparer da en prosentsats av den ansattes lønn til pensjon. Den laveste satsen for denne sparingen er 2 %, og det er denne satsen det refereres til når man snakker om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). OTP er altså benevnelsen som brukes for den laveste satsen innen ITP (bedriftens pensjonssparing).

Feil i pensjonssparingen til de ansatte fører ikke bare til en ekstra regning for bedriften. Det gir masse ekstraarbeid og eier(e), ledelse og styret kan komme i ansvarsposisjon personlig.


La Finansco hjelpe deg med tjenestepensjon. Les mer om ITP her >>>


Tjenestepensjonstabbene

Pensjonstabbe 1: Rapporteringsfeil

Mange bedrifter har manuelle rutiner ifbm håndteringen av pensjon. Dette medfører unødvendig mye tid brukt på pensjon, som i stedet kan brukes på bedriftens kjernetjenester. Og ikke minst, med manuelle rutiner øker potensialet for feil.

I 9 av 10 tilfeller har vi funnet feil i pensjonsavtalene vi har flyttet. I 9 av 10! Noen små, men også noen store. Det finnes flere eksempler på bedrifter hvor det har vært feil. Noen eksempler på typiske feil kan være:

  • Ikke justert pensjonssparingen til endring i lønn
  • Ikke justert pensjonssparingen til endring i stillingsprosent
  • Glemt å melde inn nyansatte
  • Glemt å melde ut tidligere ansatte
  • Sen utmeldelse av tidligere ansatte
  • Begrenset kostnadsfokus

Vi leverer en løsning med automatisk håndtering av pensjon. Dette systemet vil også håndtere inn- og utmelding av ansatte = enklere og mindre risiko for bedriften.

Pensjonstabbe 2: Betaler for høye kostnader

Aktørene innen tjenestepensjon er ganske få, og domineres i stor grad av de store: DNB, Storebrand og Gjensidige. Begrenset konkurranse kan føre til en dårligere og dyrere leveranse til sluttkunden enn om det hadde vært høy grad av konkurranse blant kundene.

Bedriften dekker alle kostnader ifbm tjenestepensjon. Det gjelder forsikringskostnader (pålagt med tjenestepensjon), administrasjonskostnader og forvaltningskostnader. Selv en liten besparelse vil være positivt for bedriften.

Vi er svært konkurransedyktige på pris, og har også prisgaranti for bedrifter opptil 30 ansatte.

Feil aksjeandel i sparingen kan også lede til et unødvendig tap av fremtidig avkastning, men er mer til skade for den ansatte enn for bedriften.

Pensjonstabbe 3: En lite attraktiv arbeidsgiver

Pensjon blir viktigere og viktige for arbeidstagere i fremtiden. Er man en arbeidsgiver med en gammel og dårlig pensjonsordning kan man fort ende opp med å tape kampen om de dyktige ansatte.

Det er mange måter å bruke pensjonssparing til å tiltrekke seg, og ikke minst holde på, dyktige ansatte. Her er vi i Finansco gjerne med på å diskutere og veilede deg som bedriftsleder i hva som er mest lønnsomt for både bedriften og den ansatte. Det kan være i spørsmål som:

  • Bør man holde seg til minimumssparebeløp (2 %), eller skal sparingen økes?
  • Skal man øke pensjonssparingen heller enn å øke lønnen?
  • Hvordan synliggjøre verdien av individuelle gjennomganger mellom en pensjonsrådgiver og den ansatte? Dette er for øvrig kostnadsfritt og uforpliktende både for bedriften og den ansatte

Konklusjon

Pensjon kan for mange kanskje være kjedelig. Pensjon er også obligatorisk, så man kommer ikke helt utenom det uansett hvor kjedelig man syns det er. Da kan man like godt gjør det så skikkelig som mulig. Vi hjelper deg gjerne. Det sparer deg for tid, men mest av alt så sparer det deg for risikoen for feil.


Eleni Figenschou

 

Eleni Figenschou

Eleni er Fagansvarlig for pensjon og senior investeringsrådgiver hos Finansco. Hun har vært ansatt siden 2014, og har tidligere arbeidet med pensjon i Storebrand. Eleni har en Master of Science i Investment & Finance fra Queen Mary, University of London.

 


Ta kontakt med oss eller legg igjen dine kontaktdetaljer. Vi kan ta en kort prat og komme med et uforpliktende tilbud til deg.

Bli kontaktet av Finansco

Fyll inn skjemaet under, så kontakter vi deg raskt.
Meny