Mandagsbrevet: Får vi en statsfinansiell krise etter Koronakrisen?

avatar

Skrevet av Eirik Furuseth - 06 april, 2020

TILBAKE TIL ALLE INNLEGG >>>

Uke 15: Blandede aksjemarkeder forrige uke, men sterk utvikling for kredittfond. 

Uken vi har lagt bak oss var preget av fortsatt relativt store svingninger i markedene, men ikke like voldsomt som de foregående ukene. Forrige mandag pekte vi på sjeldent god risk/reward i nordiske kredittobligasjoner i vår utsendelse, og kredittfondene viste sterk utvikling i uken vi har lagt bak oss. Vi trakk frem Holberg Kreditt som forrige uke steg 4,59%, og mandag økte vi eksponeringen i kredittfond i Finansco Høyrente ved å kjøpe inn Fondsfinans Kreditt for 33% av porteføljen. Det var god timing, Fondsfinans Kreditt la på seg 5,2% i løpet av uke 14. De som leste forrige ukes utsendelse merket seg muligens også at «Kjøpsmuligheten vi nå ser i norsk og nordisk HY vil man kanskje oppleve 2-3 ganger i løpet av sin voksne alder». (Med «HY» menes High Yield, og benevnes heretter som HY også i denne ukes blogg). Det tilhører sjeldenhetene at Finansco går ut med så vidt tøffe og klare kjøpsanbefalinger som dette. Men på tross av at verdiene steg svært kraftig til HY-fond å være, opprettholder vi også denne uken at norske/nordiske kredittfond er en sjeldent god kjøpsanledning, også for de som ikke ønsker å ta risikoen man løper i aksjemarkedet. Både nye og gamle Finansco-kunder bør ha «Finansco Høyrente» som en del av sin portefølje kommende 1-2 år. Hvor stor denne delen skal være avhenger av risikoprofil og tidshorisont.

200406_skyscrapers_900x200

Finansco Høyrente kommer til å være fullinvestert i HY i løpet av relativt kort tid. Vi solgte Finansco Høyrente ut av HY i starten av mars, og var dermed ikke med på det voldsomme kursfallet i denne strategien. Nå kjøper vi oss inn igjen for å bli med på oppturen, og vi gjør det via «porteføljeforvaltning», altså en tjeneste hvor vi fatter beslutningene på vegne av våre kunder, uten å ringe for å ta ordre eller kreve transaksjonskostnader. Det har vært et bedre valg enn å ha en rådgiver eller salgsveileder (bank) som sier «sitt stille i båten». Norges største bank har også vært rimelig klare på at "Kundene må selv prøve å finne frem til vinnerfondene som best man kan", så der er man helt overlatt til seg selv. Vår spådom er at Finansco Høyrente vil utkonkurrere stort sett alle alternativer for norsk renteforvaltning når vi skal gjøre en sammenligning både for 2020 og de kommende par årene. I en verden hvor stort sett alle fond er i minus hittil i år har Finansco Høyrente nå kommet seg over i grønt, hittil i år er avkastningen + 0,57%.

Hvorfor er risk/reward så spesielt god akkurat her?

Gå gjerne tilbake og les siste ukenes "mandagsblogger", og her kommer litt ytterligere «kjøtt på beinet». Kursfallet i norske HY-fond har vært nesten like brutalt som i aksjemarkedet. Det bryter med grunnleggende teori om at risiko og avkastning går hånd i hånd, og når sånt skjer forsøker vi i Finansco å finne ut hvorfor.

New call-to-action

Forklaringen ligger kanskje aller mest i det brutale kursfallet for NOK. Når kronen falt gjennom gulvet, måtte stort sett samtlige fond som investerer i de nordiske HY-markedene frigjøre relativt store mengder kontanter for å understøtte sine valutasikringsterminer. (Bankene krever kontanter som sikkerhet). Når alle måtte gjøre det samtidig, og det også kommer samtidig med kraftig fallende aksjemarkeder og generell netto innløsning i fondene, fikk man betydelig salgspress på de samme obligasjonene.

New call-to-action

Det endte med det vi anser for en feilprising, eller større kursfall enn kvaliteten i obligasjonene skulle tilsi. Som følge av kursfall går dermed det vi kaller yielden (yield er den forventede avkastningen for obligasjoner per år, fra i dag og til forfall) i været, og vi oppnår årlig forventet direkteavkastning i området rundt 15% i kredittfondene vi nå kjøper inn i Finansco Høyrente. Videre blir effekten at fondene blir sittende med en unormalt høy andel av forvaltningskapitalen i rene bankinnskudd.

New call-to-action

Det er jo isolert sett ikke akkurat noen god investering, men nå har NOK styrket seg en god del fra de mest ekstreme nivåene. Det betyr at dersom vi får en ny runde med kraftig kursfall for NOK (som gjerne kan komme, se opp for nye dramatiske fall i oljeprisen denne uken), så vil fondene ikke få samme problem med marginstillelse, siden de allerede har høy kontantandel. Når valutamarkedet etter hvert stabiliserer seg vil også det føre til at fondene igjen vil søke å få satt bankinnskudd-midlene tilbake i obligasjoner, og det kan føre til den motsatte effekten – nå kan det bli trangt i døra når alle skal inn.  

Meld deg på nyhetsbrevet til Finansco

Finansco Dynamisk Aktiva-allokering («FDA»)

Forrige mandag meldte vi at vi var kommet oss opp på nøytralvekt (60%) i aksjemarkedet i vårt allokeringsmandat, som igjen bestemmer vektingen av aksjer og renter i våre dynamiske porteføljer. Strategien vår var, og er å utnytte dager med panikk i aksjemarkedet til å øke aksjeeksponeringen. Likefullt ser vi ikke den samme spesielt gode kjøpsanledningen akkurat nå, slik vi ser i HY markedet. Børsene er på den billige siden, men de er ikke blitt «grisebillige». Det kan de fortsatt bli, og har man enten anbefalt kundene sine å sette alle pengene i aksjer/aksjefond på forhånd (sitt stille i båten), eller eventuelt latt være å fase seg inn i markedet i flere omganger er muligheten til å kjøpe virkelig billige aksjer borte. Den feilen ønsker vi ikke å gjøre, for vi vet at det er nesten umulig å se når bunnen i markedet er der, og man vet heller ikke at det var bunnen før lenge etterpå.

Optimistene vil kunne peke på relativt sett oppløftende smittetall fra Norge, og ganske klare tegn til at Italia er over den verste smittetoppen, samt at dødsfall per dag også faller i Italia. Imidlertid er utviklingen grusom i Spania, UK og USA, og tanken på hva som skjer når, og om smitten virkelig begynner å bre seg i India er skremmende. Aksjemarkedet er forventningsstyrt, og bryr seg som sådan mindre om situasjonen her og nå, men priser inn hva man tror kommer til å skje. Det er derfor vi først vet hvor bunnen var, lenge etter den har passert.  

200406_facemask_900x300

Vår strategi er stort sett alltid å ta frem kalkulatoren, selv om analyser ikke nødvendigvis fungerer når panikken er total.  Forrige mandag avsluttet Oslo Børs dagen med 3% oppgang, samtidig som oljeprisen falt over 13%. Å skulle spå eller analysere seg frem til at noe sånt skulle være mulig ville blitt latterliggjort bare noen uker tidligere.

Norges Bank har satt ned renten i 2 omganger, og med til sammen 1,25 prosentpoeng, eller 125 basispunkter. Styringsrenten er nå 0,25%, som er det laveste nivået i moderne tid. Norges Bank publiserer etter normale rentemøter en forventet rentebane, og en «sannsynlighetsvifte» hvor man skal ha tatt høyde for alle mulige utfall. De 2 siste rentekuttene fra Norges Bank var så raske og kraftige at den faktiske renten endte utenfor hele det angitte utfallsrommet sentralbanken hadde lansert bare måneder tidligere. De bommet altså ikke bare på dartskiven, de bommet på hele veggen.

Disse eksemplene forteller oss selvsagt noe om hvor ekstrem situasjonen er, også i finansmarkedet. Likevel holder vi fast ved strategien Finansco ble etablert på, og som vi fulgte også i forrige virkelig store krise - finanskrisen. Vi selger oss gradvis ut av aksjemarkedene når de blir dyre. Når forward P/B på Oslo Børs nærmer seg 2 blinker det oransje, og det gjorde det i fjor høst, mens i 2007 var samme nøkkeltall over 2. Da lyser det rødt.  Men vi er heller ikke redde for å ta mye risiko når kalkulatoren viser at aksjene virkelig er blitt billige. I 2009 var vi der. Denne krisen har ikke ført aksjene helt ned på kriseprising, i hvert fall ikke foreløpig. Men kommer vi dit blir vi «all inn» denne gangen også.

For kommende uke beholder vi strategien om å være nøytralvektet frem til ny panikk eventuelt bryter ut. 

Likevel har det vært aktivitet i FDA, også i uken vi har lagt bak oss. De som har fulgt utsendelsene våre har fått med seg at vi ønsker å vri investeringene over i valutasikrede fondsklasser der det er mulig, for å ta del i et potensielt comeback for NOK. Derfor har vi valutasikret ca. 20% av FDA i uken som gikk. Ca. 60% av dette USD/NOK og 40% EUR/NOK ved hjelp av terminer. Det betyr at fra å være ca. 70% eksponert mot fremmed valuta, og 30% i NOK, har FDA nå ca. halvparten av sin utvikling knyttet til NOK og halvparten til fremmed valuta som valutaeksponering. I tillegg har vi igangsatt bytte av et av fondene fra USD til NOK-hedget andelsklasse, som vi bidra til ytterligere forflytning av 5% fra eksponering i USD til NOK.

FDA falt 0,27% forrige uke, og er ned 4,25% hittil i 2020.

Med nøytralvekt i FDA blir aksjeandelen i de dynamiske porteføljene lik forrige uke:

  • FD30: 30% aksjer/aksjefond 70% renter/rentefond
  • FD60: 60% aksjer/aksjefond 40% renter/rentefond
  • FD80: 80% aksjer/aksjefond 20% renter/rentefond

Får vi en krise i statsfinanser etter koronakrisen?

Responsen på krisen både i Norge og resten av verden har vært relativt kraftfull fra politisk hold. Det pøses ut tiltakspakker og penger i et tempo verden trolig aldri tidligere har sett. Frem til nå har diskusjonen om hvor midlene skal hentes fra, naturlig nok ikke vært veldig fremtredende, men den vil etter hvert tvinge seg frem. Vi er i en særstilling i Norge, med vårt gigantiske pensjonsfond. Men det betyr ikke at det er helt uproblematisk at vi kommer til å bryte handlingsregelen, og i praksis låne eller ta pengene til fremtidige generasjoner. Likevel er det langt verre for andre land. De hardest rammede landene i Europa finner vi sør, både Italia og Spania er truffet knallhardt av Korona-pandemien. Dette er folkerike nasjoner med allerede vaklende statsfinanser før krisen inntraff. Det er også land som har en betydelig andel av sitt BNP knyttet til turisme og reiseliv. Det vil kreve skremmende mye å få økonomien i disse landene på fote igjen, og det kan dessverre innebære mye sosial nød og lidelse.

200406_usa_900x300

Men for finansmarkedene har vi en mulig enda større utfordring i USA. President Trump har allerede fått gjennomslag for en tiltakspakke som tilsvarer svimlende ca. 22.000 milliarder kroner, eller over 2 ganger SPU («oljefondet»). I tillegg har presidenten foreslått å bruke omtrent tilsvarende sum på fremtidige infrastrukturprosjekter. Problemet er at amerikanerne også allerede har relativt stor gjeld og budsjettunderskudd. De har med andre ord ikke disse pengene. Dersom vi opplever nedgradering av kredittkvaliteten på amerikansk statsgjeld vil det kunne sende aksjekursene rett til bunns også etter at selve koronakrisen er over.  Finansco er altså klare i vår anbefaling av Finansco Høyrente, og vil fylle strategien med HY-fond. Samtidig vil vi holde oss temmelig langt unna fond som investerer i statsobligasjoner den kommende tiden.

Sånn har det gått med de aktivt forvaltede Finansco-porteføljene så langt i år (alle tall i NOK):

  • Finansco Impact: -6,12%
  • Finansco Norge: -26,4%
  • Finansco Global -10,4%
  • Finansco Høyrente 0,57%
  • Finansco Dynamisk 100 -15,43%

Avslutningsvis

Robuste porteføljer kjennetegnes gjerne ved at de er bredt diversifiserte. Skal man investere i HY er diversifisering enda viktigere enn i aksjemarkedet. Når vi nå anbefaler å kjøpe HY bør man ikke kjøpe bare ett fond, og i hvert fall ikke bare ett eller noen få rentepapirer. Da risikerer du å treffe feil. Dessverre opplever vi at flere av våre kunder har kjøpt unoterte selskaosobligasjoner enkeltvis (ikke via oss!), før koronakrisen, og blitt lovet tosifret rentebetaling. Disse er nå nærmest umulig å få omsatt. I obligasjonsmarkedet er det ekstra gode grunner til å velge likvide fond, og en bredt diversifisert portefølje. Hvis noe høres for godt ut til å være sant er det noe du ikke er blitt fortalt, også i finansmarkedene.

200406_blackandwhite_900x300

Motstykket til disse kortsiktige og tvilsomt incentiverte selgerne er formuesforvaltere. En ordentlig formuesforvalter jobber med en incentivstruktur hvor du er eneste oppdragsgiver, guider deg igjennom krisene vi med ujevne mellomrom opplever i kapitalmarkedene uten å skulle bruke kontakten som et påskudd for å selge deg noe nytt hver gang din siste investering har falt.

Får du god formuesforvaltning i dag, har du planlagt for kriser vi opplever nå, og på den måten ikke måtte tvinge deg til å ta kortsiktige avgjørelser i dag som kan være negative på lang sikt. Har man ikke en målbasert langsiktig formuesplan allerede, er kriser stort sett alltid et veldig godt tidspunkt å etablere en investeringsportefølje i. Det kan vi hjelpe deg med.

For de som allerede har en plan og en rådgiver/formuesforvalter, er det tider som dette som virkelig demonstrerer forskjell i kvalitet. Når hørte du fra banken din sist, og hva spurte de om?

Kategorier: Marked og Finans

New call-to-action

Eirik Furuseth
Skrevet av Eirik Furuseth

Eirik grunnla Finansco i 2008, og har jobbet som partner i selskapet siden oppstart. Før han startet Finansco jobbet han med investeringsrådgivning i DNB og Pareto, og han har også tatt eksterne styreverv. På fritiden liker han å reise, og å følge favorittlaget Everton.


Tidligere innlegg