Bærekraftige investeringer

Hva er det, og har det noe for seg?

  • Sted: Karenslyst allé 2
  • Dato: Tirsdag 7. mai 2019
  • Tidspunkt: kl. 17:00-18:30 
Impact investing – investeringer i selskaper som kan dokumentere resultater opp mot FNs bærekraftsmål viser mange tegn til å være i startfasen av en megatrend. De som har posisjonert seg tidlig i megatrender vil ofte oppnå ekstraordinært høy avkastning på sine investeringer, og uansett vil bærekraftige selskaper, og investeringer i dem, bidra til en bedre verden. Hvis ikke, blir planeten vår og kommende generasjoner taperne.

På dette seminaret vil vi gjennomgå forskjellene på Socially Responsible Investments (SRI), Enviromental, Social and Governance (ESG), bærekraft og impact investing.

Vi vil også presentere Finansco sin meget nøye utvalgte aksjefondsportefølje, bestående av 10 aksjefond som har møtt våre krav til impact investing. Det blir også mulighet til å bli ekstra godt kjent med Storebrand sitt fond, som var eneste norskforvaltede fond som kom gjennom Finansco sitt trange nåløye, og forvalteren av dette fondet.

Seminaret er kostnadsfritt og det vil bli enkel bevertning.

Ønsker du å få tilsendt presentasjonene fra seminaret?

Program

Registrering og enkel servering

Velkommen og introduksjon av dagens program

torvanger_Asbjørn Torvanger
Senior researcher, Cicero

Torvanger vil i dette innlegget ta en status på «tingenes tilstand» og se dette opp mot de 17 bærekraftsmålene satt av FN. Han vil gjennomgå ulike klima-scenarier, gjeldende klimaavtaler og hva som gjenstår – og ikkje minst kva som må til for å nå disse målene.

Næringslivet, politikk, energi og teknologi blir viktige bidragsytere for å nå klimamålene satt av FN. Hvilken rolle spiller næringslivet generelt, og finans spesielt, i dette skiftet?

philipPhilip Ripman
Forvalter, Storebrand Global Solutions

Blant om lagt 1000 aktuelle fond har Finansco, på frittstående grunnlag, valgt Storebrand Global Solutions som ett av våre 10 anbefalte innenfor impact investing. Storebrand blir med det eneste norske bidraget blant disse 10 – foreløpig.

Forvalter Philip Ripman vil her gå igjennom overordnet forvaltningsstrategi for fondet, hvordan de velger selskaper, og i detalj på et par av selskapene.

Headshots-blogg_1000x1000_eirikf-150x150Eirik Furuseth
Partner, Finansco

Finansco har flere ganger blitt trukket frem som eksperter i mediene på investeringer og formuesforvaltning generelt, men også bærekraftige investeringer spesielt. Utfordringen for mange er å finne reelt bærekraftige fond, for det er nemlig mange fond som markedsføres som bærekraftige, men som i realiteten har svært liten positiv påvirkning på klima, miljø eller sosiale forhold.

På frittstående og nøytralt grunnlag har vi derfor screenet markedet for bærekraftige fond. Med et utgangspunkt på 150.000 fond tilgjengelig, var det rett i underkant av 1000 som møtte kriteriene for impact investing. I dette innlegget blir denne seleksjonsprosessen gjennomgått, vi ser på hvilke fond som ble inkludert i porteføljen, og vi ser på hvilke områder disse har en positiv påvirkning på. Og så ser vi selvsagt på hvilken avkastning disse har gitt, og vår forventning til fremtidig avkastning.

Tid til å stille alle spørsmålene du brant inne med under foredrageneFOREDRAGSHOLDERE

 

Foredragsholdere fra: