FINANSCOdagen 2022

Din langsiktige formuesplan

Hvilke elementer trengs for å planlegge og vedlikeholde en investerings-portefølje rustet for både dagens marked og fremtiden?

Hilde Røed, Direktør for klima og bærekraft hos Equinor, ser på hvorvidt privat næringsliv spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Hilde vil gjennomgå hvordan de jobber med bærekraft, og hvorfor Equinor er et bedre selskap på grunn av dette.
RSM Advokatfirma AS, ved Morten H. Christophersen, Partner og advokat, og Anine Karstensen, Advokat, vil gjennomgå de viktigste skatteendringene for aksje- og fondsinvestorer. 
Eirik Furuseth og Eirik Losgård Landheim, begge partnere og senior formuesforvaltere hos Finansco, vil ta for seg hvordan Finansco agerer og tilpasser aksje- og rentemandatene våre når volatiliteten i finansmarkedet øker, og hvordan man som investor bør forholde seg til slike situasjoner. Er børsfall alltid kjøpsmuligheter? Hva kan vi lære av historien, og hvilke feil er de vanligste å gjøre blant private sparere?
Avslutningsvis vil Kjetil Houg, Administrerende direktør i Folketrygdfondet - den største institusjonelle investoren på Oslo Børs - ta for seg deres forvaltning, strategier og gi en vurdering av dagens marked. 

  • Sted: Felix konferansesenter, Aker brygge
  • Dato: Mandag, 30. mai, 2022
  • Tidspunkt: kl. 17:00-19:30

Konferansen er kostnadsfri.

NB: Det er et begrenset antall plasser. Det kan lønne seg å være ute i god tid med påmelding.

Ja takk, jeg ønsker å melde meg på


En sikker gjennomføring

Finansco vil til enhver tid følge de råd og retningslinjer som blir gitt av myndighetene ift smittevern slik at vi kan tilrettelegge for en sikker og trygg gjennomføring av arrangementet. I samarbeid med Felix Konferansesenter vil vi iverksatte nødvendige tiltak i tråd med gjeldende smittevernregler for å sikre trygge rammer for gjestene ved denne gjennomføringen.

Felles ansvar

Vi vil påpeke at alle fremdeles har et felles ansvar, og vi oppfordrer gjester til å holde seg hjemme og ikke delta på arrangementet ved tegn på sykdom og/eller nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans, muskelverk, sår hals).


Program

Registrering og enkel servering

Velkommen og introduksjon av dagens program
hlde_1200x1200

Hilde Røed
Direktør for klima og bærekraft, Equinor

Privat næringsliv spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. Med navnebyttet fra Statoil til Equinor markerte selskapet en ny retning for sitt fremtidige arbeid og fokus, men omveltningen er ikke gjort «over natten».

Hilde Røed, direktør for klima og bærekraft i Equinor, gir oss et innblikk i hvordan de jobber med hensyn til bærekraft, og hvorfor Equinor er et bedre selskap på grunn av dette.

Morten H Christophersen_1200x1200Morten H. Christophersen
Advokat og partner, RSM 

anine_230x230_webAnine Karstensen
Advokat, RSM 

Med ny regjering kom også endringer i skattereglene. Formuesskatten endres, utbytteskatten endres og skattemessige insentiver for langsiktig sparing blir følgelig endret. Hva er konsekvensene av dette for deg med interesse for aksjer og fond? Hvordan kan du hensynta skatt som del av en langsiktig formuesplan? Skal du hensyta skatt når du investerer?

RSM Advokatkontor er delaktig i skattedebatten, både i media og inn mot regjeringen. Morten Christophersen, partner og leder av RSM Advokatfirma, og Anine Karstensen, advokat, vil her gi oss en gjennomgang av de viktigste skatteendringene for dem med interesse for aksjer og fond.

Tid for å strekke litt på beina, fylle opp kaffekoppen, og slå av en prat med sidemannen.

eirik furuseth

Eirik Furuseth
Senior formuesforvalter og partner, Finansco

eirikl_1000x1000

Eirik Losgård Landheim
Senior formuesforvalter og partner, Finansco

Partner Eirik Furuseth vil ta en gjennomgang av Finansco sine porteføljer for å fortelle om hvordan vi agerer og tilpasser aksje- og rentemandatene våre når volatiltien i finansmarkedene øker.

Finansco benytter porteføljeforvaltningsavtalene til å ta aktive grep for kundene. Et eksempel på det var rask beslutning om å satse på fornybar energi da EU ga melding om at de skulle kvitte seg med avhengigheten av russisk olje og gass. I tillegg brukes verdipapirfondet Finansco Dynamisk Allokering (FDA) til å endre aksje- og renteandelen, og Finansco kjøpte aksjefond dagen krigen brøt ut.

Partner Eirik Landheim vil videre se på hvordan man som investor bør opptre når det er urolige markeder, og hvilke grep man selv kan gjøre for å tilpasse seg i vanskelige markeder. Er børsfall alltid kjøpsmuligheter? Hva kan vi lære av historien, og hvilke feil er de vanligste å gjøre blant private sparere? 

kjetil_1200x1200Kjetil Houg
Administrerende direktør, Folketrygdfondet

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. De forvalter etter en strategi om 60 % aksjer og 40 % rentepapirer.

Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet, vil her gjennomgå deres forvaltning, strategier og sentrale problemstillinger. Hva er deres overordnede strategier, hvordan avviker de tidvis fra denne, og hva er deres vurdering av dagens markeder? Her vil det være mye å lære for alle investorer.

Tid til å stille alle spørsmålene du brant inne med under konferansen.

FOREDRAGSHOLDERE

 

Foredragsholdere fra: