Formuesforvaltning

Omfattende rådgivning - på dine premisser

Formuesforvaltning. Økonomisk rådgivning. Store og flotte ord. Beskrivelser flere enn Finansco bruker, men hvordan skal du som potensiell kunde kunne vurdere om ordene faktisk forplikter til handling? Forhåpentligvis vil vi her gi et godt innblikk i vår verdi, og med det bevise at vi lever av å gi de beste rådene til våre kunder.

Tillit, kontroll og struktur

Våre kunder er familier og individer som opplever overskuddslikviditet. Midlene våre kunder besitter er betydningsfulle for dem, med det ansvaret og den potensielle friheten det medfører. Som investor ønsker man avkastning på midlene, men ikke for enhver pris. Man er gjerne på søken etter et ideelt skjæringspunkt mellom avkastning og risiko. Samtidig kan man ha andre hensyn som også må vektlegges, som for eksempel skatt, juridiske spørsmål forbundet med arv og generasjonsskifte, regnskap eller salg av virksomhet.

Alt dette kan virke litt omfattende, tidkrevende og risikabelt å begi seg ut på uten bistand. Skal man søke denne bistanden eksternt, er det kritisk at man har tillit til formuesforvalteren og selskapet som tar deg imot som kunde. Det må være lett å forstå hvordan formuesforvalteren selv og dens arbeidsgiver tjener penger, samt lett å forstå de løsningene som blir presentert og hvorfor de presenteres.

Gjennom vår grundige prosess søker vi å avdekke behov og sparemål, samt identifisere en velfundamentert, transparent og pragmatisk løsning. Gjennom FinanscoProsessen blir løsningen et produkt av kundens behov, preferanser og mål slik at fremtiden kan møtes med en følelse av kontroll og struktur.

formuesforvaltning_1300x1900

Hold deg oppdatert på trender og finansnyheter

FinanscoProsessen

Prosessen som skisseres her kaller vi FinanscoProsessen. Den viser, i grove trekk, hvilke områder vi jobber med våre kunder på. Vi bruker betydelig tid på å forstå våre kunder, igjennom kartlegging og dialog. Graden av nøysomhet, skreddersøm og evne til raskt å absorbere nye og bedre metoder i hele organisasjonen skiller oss klart fra bankmiljøene.  Vi har rett og slett bedre tid til hver enkelt. Og hver enkelt kunder er viktigere for oss. Å slå bankene på formuesforvaltning er ikke et mål, men en plikt for Finansco.

Les mer om FinanscoProsessen

finanscoprosessen

Mer enn bare et fond

Vår verdi strekker seg godt utover bare seleksjon av fond. Faktisk utgjør dette antagelig en ganske begrenset del av verdien.

Er man kun ute etter et fond eller en tilsvarende plassering, så er dette bedre å kjøpe via en nettmegler. Rimeligere og raskere. Enkelt er det også. Å velge indeksfond bør være høyaktuelt.

Våre klienter vil ha mer enn bare et fond. Hva vil du?

fond_halfbanner_1300x800

Våre referanser - din trygghet

Dette handler om tillit. Tillit til våre ansatte og deres kompetanse, tillit til våre arbeidsprosesser og tillit til at du får økt verdi av å benytte deg av Finansco. Det å få referanser fra eksterne er et kvalitetstegn og bygger oppunder denne tilliten.

Det er igjennom referanser fra våre eksisterende kunder at vi får flest nye kunder. Om en potensiell kunde ønsker en slik referanse så lar det seg ordne, og er noe vi ofte gjør.

Finansco blir ofte trukket frem i mediene som eksperter på ulike tema. Det kan være på formuesforvaltning generelt, eller for eksempel bærekraftige investeringer, skattemessige hensyn eller risikoreduserende grep spesielt.

Formuesforvaltning er altså mer enn bare søken etter ett eller flere fond. Som mennesker er vi mer komplekse enn som så, og derfor blir også hensynene man må ta i planleggingen av dagens formue frem i tid det samme. Din verdi av vår formuesforvaltning er av tilsvarende stor verdi.

Finansco i media

home-v2.png

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg