Få ned formuesskatten

Dine Penger nr. 4 2019

icon_job

Få ned formuesskatten

Dine Penger nr. 4 2019

Hvordan eiendeler verdsettes i skattemeldingen er i endring, det betyr noe for deg fordi det påvirker hva du betaler i formuesskatt. Det blir mer hensiktsmessig å ha penger i aksjer, enn i sekundærbolig.

Formuesskatt kan til tider være et engasjerende tema i samfunnsdebatten. Det er viktig å understreke at de fleste er ikke i posisjon til å betale formuesskatt, nettopp på grunn av bunnfradraget, en stor andel av formuen i (primær) bolig og høy gjeld.

 Headshots-blogg_1000x1000_eleniFormue beskattes med 0,85 prosent av skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2018. Skattesatsen gjel­der for all formue.

Nettoformuen beregnes ved å trekke fra gjeld, og et bunnfradrag på 1,48 millioner kroner (2,96 MNOK for ektefeller) fra samlet formuesverdi.

Skattesatsen på 0,85 prosent er todelt, hvor 0,7 pro­sent går ti! kommunen, og 0,15 prosent går til staten.
Hverken skattesatsen eller bunnfradraget er endret fra 2017 til 2018.

ELENI FIGENSCHOU, senior formuesforvalter og fagansvarlig hos Finansco forteller Dine Penger hvordan du kan få ned formuesskatten.

LAST NED ARTIKKELEN >>>

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg