Kan i verste fall bli 500 kroner kilowatten

Agderposten, 22. september 2022

icon_job

Kan i verste fall bli 500 kroner kilowatten

Agderposten, 22. september 2022

220922_agderposten

Finansco-partner Christian Kallevig Arnesen gjestet Agderposten økonomi-podcast, sammen med kraftanalytiker Olav Botnen fra Volue Insight. De diskuterte der temaer som er på manges lepper for tiden, nemlig strømkrise, rentehevinger fra Norges Bank, økte kostnader for folk flest, og noen råd om hvilke grep man selv kan ta rundt eget strømforbruk og egen økonomi.

Christian anbefalte da blant annet å generelt være mindre lojal mot banken sin, i den mening at ettersom det ikke er noen kvalitetsforskjell på penger, så er bankens rentenivå en avgjørende faktor for hvilken bank man bør bruke, og at det kan være mye penger å spare på å fremforhandle bedre rentebetingelser i banken.

HØR PÅ PODCASTEN (BAK BETALINGSMUR) >>>

Spørsmål?

Vi i Finansco har bred erfaring innen formuesforvaltning, forretningsførsel og fondsforvaltning.

Send inn dine kontaktdetaljer om du har noen spørsmål rundt våre tjenester, så vil vi kontakte deg så fort som mulig.

Kontakt meg